lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Tele2 lovar extrautdelning

Publicerad: 13 februari 2019, 06:20

Foto: Janerik Henriksson /TT

Tele2:s resultat kom in i linje med analytikernas förväntningar.  Teleoperatören flaggar för extrautdelning när verksamheterna i Nederländerna och Kazakstan avyttrats.


Nyhetsbyrån Direkt


Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.956 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018.

Genomsnittet av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt, visade inför rapporten på ett ebitda-resultat på 1.949 miljoner kronor för kvartalet.

Ebitda-marginalen blev 27,5 procent, mot snittestimatet på 27,2 procent.

Försäljningen uppgick till 7.122 miljoner kronor för perioden, att jämföra med Infront Datas snittestimat på 7.166 miljoner kronor.

Fjärde kvartalets siffror från Tele2 inkluderar Com Hem från och med den 5 november 2018. Verksamheten i Kazakstan är exkluderad under fjärde kvartalet.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 4:40 kronor per aktie för 2018 (4:00). Bolaget skriver att det ska ge ytterligare utdelning när avyttringen av verksamheterna i Kazakstan och Nederländerna är fullbordad.

Analytiker trodde i snitt på en utdelning om 4:46, enligt Bloombergs sammanställning på denna punkt.

Höjer beräknade synergieffekter

Tele2 höjer sin prognos avseende synergierna i sammanslagningen med Com Hem och räknar nu med 1.350 miljoner kronor per år, upp från den tidigare bedömningen om 900 miljoner kronor.

Av de 1.350 miljonerna är 900 miljoner kostnadssynergier som väntas uppnås på tre år, upp från 450 miljoner kronor på fem år, framgår det av bokslutsrapporten. Övriga 450 miljoner är intäktssynergier.

”Ungefär hälften av de årliga kostnadssynergierna förväntas vara realiserade inom ett år, och samtliga kostnadssynergier förväntas vara realiserad inom tre år”, uppger bolaget.

Tele2 har tidigare flaggat för att kostnadssynergierna skulle kunna bli högre än de tidigare kommunicerade målet.

Integrationskostnader beräknas uppgå till cirka 1.000 miljoner kronor, varav en stor majoritet förväntas ske inom de första tre åren.

Spår medelhög ensiffrig tillväxt

Tele2 räknar med en medelhög ensiffrig tillväxt av det justerade ebitda-resultatet för helåret 2019, jämfört med 2018.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Prognos avser kvarvarande verksamheter i oförändrad valuta och inklusive Com Hem på jämförbar bas.

Snittestimatet av fyra analytikers prognoser, som Infront Data samlat in, låg inför rapporten på ett ebitda-resultat på 9,3 miljarder kronor för 2019.

För 2018 uppgick ebitda, proforma inklusive Com Hem, till 9,0 miljarder kronor.

Tele2 räknar också med att tjänsteintäkterna från slutkund blir i stort sett oförändrade 2019 jämfört med 2018 eftersom tillväxtdrivande initiativ successivt rullas ut och beräknas ha effekt kommande år, heter det i rapporten.

Prognosen vad gäller investeringarna, capex, uppgår till 2,9-3,2 miljarder kronor under 2019. Snittförväntningarna, enligt Infront Data, låg på capex om 3,1 miljarder kronor 2019.

Satt upp långsiktiga mål

Tele2 har satt upp mål på medellång sikt för koncernen, enligt bokslutsrapporten.

Målet är en låg ensiffrig tillväxt av tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrigt tillväxt av justerat ebitda-resultat.

Vidare är målet på medellång sikt att ha investeringar, capex, om 3,0-3,5 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY, exklusive spektrum.

”Vi guidar för medelhög ensiffrig tillväxt av justerad ebitda, främst drivet av sänkta rörelsekostnader på kort sikt och en mix av intäktsökningar och fortsatta kostnadsminskningar på medellång sikt. Kombinerat med en capex-guidning på 2,9-3,2 miljarder kronor under 2019 och 3,0-3,5 miljarder kronor årligen på medellång sikt bör kassaflödet öka över tid och vi avser att dela ut detta till aktieägarna”, skriver vd Anders Nilsson i rapporten.

Tele2 står fast vid målet om en ekonomisk nettoskuldsättning i förhållande till justerad ebitda om 2,5-3,0x och att bibehålla en kreditprofil som överensstämmer med kreditbetyget ”investment grade”.

Policyn är fortfarande att bibehålla skuldsättningsmålet genom att distribuera kapital till aktieägarna genom:

* En ordinarie utdelning på minst 80 procent av fritt kassaflöde; och

* Extrautdelning och/eller återköp av aktier, baserat på kvarvarande fritt kassaflöde till eget kapital, intäkter från tillgångsförsäljning och belåning på justerad ebitda-tillväxt

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera