lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Swedbanks resultat bättre än väntat

Publicerad: 20 oktober 2020, 05:15

Foto: Shutterstock

Swedbank redovisar ett resultat klart över analytikernas förväntningar. Banken meddelar också att frågan om utdelning inte är död men att man tar hänsyn till myndigheternas bedömningar.

Ämnen i artikeln:

Swedbank

Nyhetsbyrån Direkt


Swedbanks rörelseresultat blev 6.417 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.276 miljoner kronor.

Swedbanks räntenetto för årets tredje kvartal uppgick till 6.714 miljoner kronor, att jämföra med det andra kvartalets 6.886 miljoner. Utfallet var 2 procent lägre än Infronts konsensusestimat som låg på 6.869 miljoner kronor.

Den sekventiella förändringen i räntenettot på -2 procent under tredje kvartalet berodde i huvudsak på lägre inlåningsmarginaler, skriver Swedbank.

Minskningen förklaras också av valutaeffekter, samt av att andra kvartalet var positivt påverkat av en engångseffekt inom Group Treasury på 103 miljoner kronor, uppger banken.

Provisionsnettot ökade med 11 procent i tredje kvartalet, jämfört med det andra, främst till följd av högre intäkter från kapitalförvaltningen och kortverksamheten.

”Intäkterna från kapitalförvaltningen har i första hand påverkats av högre volym förvaltat kapital till följd av en positiv utveckling på aktiemarknaderna. Kortintäkterna har gynnats av att antalet korttransaktioner successivt har återhämtat sig från de inledande effekterna av pandemin, men är även säsongsmässigt högre”, skriver Swedbank.

Provisionsnettot, som blev 3.246 miljoner kronor, var 3 procent bättre än Infronts konsensus.

Nettoresultat av finansiella poster uppgick till 669 miljoner kronor, vilket kan jämföras med andra kvartalets 1.398 miljoner kronor och Infronts konsensus som låg på 612 miljoner kronor.

”Resultatet har stabiliserats efter en volatil utveckling med kraftiga värdeförändringar under årets första och andra kvartal”, skriver Swedbank.

Många tecken på återhämtning

Det finns många tecken på återhämtning i samtliga av Swedbanks marknader, men det kommer ta tid innan ekonomin är tillbaka till nivåerna före krisen.

Det skriver Swedbanks vd Jens Henriksson i bankens delårsrapport.

”Den globala ekonomin har fluktuerat snabbt och vi är fortsatt vaksamma på att läget kan försämras”, skriver vd:n.

Jens Henriksson beskriver bankens kärnaffär som stark och räntenettot som stabilt.

”Med stöd av den starka börsutvecklingen kom provisionsnettot tillbaka till normal nivå, efter ett tapp under föregående kvartal. Kortverksamheten återhämtade sig också”, skriver Swedbank-vd:n.

De underliggande kostnaderna utvecklas enligt Jens Henriksson som planerat, medan kostnaderna för åtgärder kring utredningar och juridisk rådgivning i anslutning till penningtvättsfrågor fortsätter att vara låga jämfört med prognos.

Vad gäller utsikterna och marknadsläget i stort uppger Swedbank-vd:n att man efter ett historiskt tapp i BNP under första halvåret har sett en återhämtning under hösten, men att det finns anledning att vara vaksam på rörelserna i marknaden då spridningen av covid-19 i världen just nu ökar.

Vill dela ut men avvaktar

Swedbanks styrelse överväger fortsatt frågan om utdelning för räkenskapsåret 2019.

”Bankens finansiella ställning är stark och vi vill ge utdelning. Men vi följer utvecklingen och tar hänsyn till myndigheternas bedömningar och är uppmärksamma på hur pandemin utvecklas”, skriver Swedbanks vd Jens Henriksson i delårsrapporten.

Han uppger att Swedbank har en stark kapitalbuffert och att marginalen till den svenska Finansinspektionens minimikrav på kärnprimärkapitalrelationen är fortsatt robust.

Under det tredje kvartalet gjorde Swedbank ytterligare reserveringar för kreditförluster på 425 miljoner kronor, vilket var ljusare än analytikernas genomsnittliga prognos om kreditförlustreserveringar på 842 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera