onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Stora Enso bantar personalstyrkan – drygt 1 100 tjänster ska bort

Publicerad: 15 juni 2023, 07:17

Foto: Stora Enso

Massa- och pappersbolaget Stora Enso planerar att genomföra flera omstruktureringar, där antalet anställda minskas, omsättningen väntas sjunka och rörelseresultatet öka. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien backar i torsdagens inledande handel.


Nyhetsbyrån Direkt


e planerade omstruktureringarna, i kombination med tidigare inledda förhandlingar inom divisionen Packaging Materials, skulle minska personalstyrkan med sammanlagt cirka 1.150 medarbetare. Aktien var ned drygt 3 procent omkring klockan 09.30 på torsdagen.

Bolaget planerar bland annat en permanent nedstängning av enheten för massproduktion i finska Sunila, anläggningen för tillverkning av wellpappråvara i nederländska De Hoop, en produktionslinje för wellpappråvara i polska Ostroleka, samt sågverket i estländska Näpi. De planerade nedstängningarna skulle leda till uppsägningar av cirka 600 tjänster.

Stora Enso kommer även att inleda förhandlingar gällande en planerad reduktion av tjänstemän inom koncernfunktionerna, där runt 1.300 medarbetare omfattas förhandlingarna med en planerad uppsägning av cirka 300 tjänster.

Vidare har Stora Enso nyligen slutfört en övervägande del av förhandlingar inom divisionen Packaging Materials, avseende uppsägningar av cirka 250 tjänster inom organisationens lednings- och supportfunktioner.

Sett till det finansiella skulle de planerade omstruktureringarna minska Stora Ensos årliga omsättning med 380 miljoner euro, baserat på 2022 års siffror. Det operativa rörelseresultatet förväntas öka med cirka 110 miljoner euro per år.

"Vi befinner oss i ett kritiskt läge i vår strategiska utveckling, och för att flytta fram våra marknadspositioner krävs ett ökat fokus på kapitalallokering och decentraliserat beslutsfattande. Det innebär tyvärr att icke lönsamma tillgångar skulle behöva stängas, samt en mer slimmad organisation på huvudkontorsnivå", kommenterar vd Annica Bresky, som tillägger:

"Genom de här åtgärderna skulle vi kunna fortsätta att generera strategisk tillväxt från en affärsplattform som är mer motståndskraftig och bättre rustad att möta den ökande efterfrågan på Stora Ensos förnybara produkter."

Stora Enso har redovisat 130 miljoner euro i icke kassaflödespåverkande jämförelsestörande poster i samband med de planerade nedstängningarna.

Koncernen har även redovisat kostnader på 60 miljoner euro i samband med potentiella uppsägningar och omstruktureringsutgifter som en jämförelsestörande post i resultatet för andra kvartalet 2023, med kassaflöden som kommer att påverka de kommande kvartalen.

För den finska enheten Sunila skriver bolaget att den finska virkesmarknaden har påverkats strukturellt av den ökade konkurrensen om massaved och den upphörda virkesimporten från Ryssland.

"Den nya situationen har lett till betydligt högre virkeskostnader, vilket innebär att Sunila-anläggningen inte längre är konkurrenskraftig", heter det.

Anläggningen har en årlig kapacitet på 375.000 ton långfibrig massa och sysselsätter 270 medarbetare. Den planerade nedstängningen, som planeras äga rum under andra halvåret 2023 och beröra cirka 250 medarbetare, skulle minska Stora Ensos årliga kapacitet för marknadsmassa med 13 procent.

För Packaging Materials menar Stora Enso att det finns ett överutbud för wellpappråvara och därför stängs båda produktionslinjerna vid anläggningen i De Hoop och en av fyra produktionslinjer vid anläggningen i Ostroleka.

"De planerade nedstängningarna skulle förbättra marknadsbalansen för wellpappråvara, vilket skulle gynna Stora Ensos volymer från större och mer kostnadseffektiva produktionsanläggningar", uppges det.

De Hoop-anläggningen har cirka 185 anställda och en årlig kapacitet på 380.000 ton wellpappråvara och andra kartongprodukter. Produktionslinjen i Ostroleka har en årlig kapacitet på 120.000 ton återvunnen wellpappråvara och förhandlingarna berör cirka 50 medarbetare.

Dessa produktionslinjer är inte långsiktigt konkurrenskraftiga givet det nya marknadsläget, skriver Stora Enso.

Angående sågverket Näpi stängs det till följd av långsiktigt minskad tillgång till råmaterial, ökade virkeskostnader och låg lönsamhet. Stora Enso avser att förbättra konkurrenskraften för hela verksamheten för träprodukter genom att fokusera på sågverk med strategiska tillväxtmöjligheter.

Anläggningen har en årlig kapacitet på 50.000 kubikmeter sågat virke, 180.000 kubikmeter processade träprodukter och 25.000 ton pellets. Den planerade nedstängningen skulle genomföras under fjärde kvartalet 2023 och direkt beröra cirka 100 medarbetare i Estland.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera