måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Skandia: Det kan bli både bättre och sämre

Publicerad: 14 juni 2022, 02:00

Värderingarna på börsen har sjunkit, men nedgången, i snitt 10 procent sedan årsskiftet, handlar inte om att börsen förväntar sig en lågkonjunktur, enligt Skandia. I stället handlar det huvudsakligen om ”den branta ränteuppgången sedan årsskiftet”, skriver Skandias makroekonom Johan Lundqvist på bolagets hemsida.


CF

Christer Fälldin


Värderingarna har helt enkelt anpassats till allt högre räntor i år, vilket har lett till ”påtaglig nervositet”. Hur det blir framåt beror helt på hur centralbankerna lyckas balansera mellan inflation och konjunktur, anser Johan Lundqvist.

Trots nedgångarna på börserna i år syns inte någon större försämring av ekonomin i vinstprognoserna. Vad det istället handlar om är att värderingarna har anpassats till högre räntor. Nervositeten på marknaderna är dock påtaglig. Utsikterna på medellång sikt hänger i hög grad på centralbankernas balansgång mellan inflation och konjunktur, skriver han.

”Rejäla svängdörrar i maj”

Det var rejäla svängdörrar på börserna under maj, och Skandia har räknat till sex olika handelsdagar då ett globalt börsindex antingen steg eller sjönk med hela 2 procent, eller ännu mer.

Och prognoserna för bolagsvinsterna fortsatt att stiga, menar Skandia.

”Det som har hänt i år är alltså att värderingarna har sjunkit. Sjunkande värderingar på aktier kan förvisso bero på försvagade utsikter, men vi vågar påstå att den främsta orsaken är den branta ränteuppgången sedan årsskiftet”, skriver Johan Lundqvist och fortsätter:

”Paradoxalt med stigande vinstprognoser”

”Det kan tyckas en aning paradoxalt att vinstprognoserna fortsätter att stiga samtidigt som konjunkturen svalnar av i år. Det gäller dock att komma ihåg att företagsvinster mäts i nominella termer, medan ekonomisk statistik justeras för inflation. Något förenklat kan man beskriva det som att bolagsvinster påverkas av hur mycket pengar som kunder spenderar på varor och tjänster, medan BNP påverkas av hur mycket varor och tjänster som konsumeras.”,

Han konstaterar också att det finns logik i att tillväxtprognoser och vinster ”inte går hand i hand” just nu.

Vad är då en rimlig förväntan på avkastning? Det kan ingen veta, eftersom ingen vet vilket nästa steg för börsen blir, men om vi antar en viss vinsttillväxt går det att räkna fram en ”teoretisk bild” av vad som är rimligt att förvänta sig.

”Avkastningspotential på 23 procent”

”I det optimistiska alternativet utgår vi ifrån att högkonjunkturen fortsätter och att aktuella konsensusprognoser för företagsvinsterna håller. Här lägger vi även in ett antagande om att värderingarna stiger svagt. Det ger oss en teoretisk, förväntad avkastning om +20 procent. Till den siffran behöver vi lägga utdelningar som höjer avkastningspotentialen till omkring 22–23 procent”, skriver Johan Lundqvist.

I det andra, klart pessimistiska scenariot, skissar Skandia på att vi träder in i en lågkonjunktur efter nyårsaftonen 2022. Då sjunker vinsterna 25 procent och värderingarna minskar till liknande nivåer som nåddes våren 2020.

”Tuffare scenariot mildare än finanskrisen”

”Detta scenario är ganska tufft, men mildare än under finanskrisen. Vidare antar vi att påverkan på värderingar kommer i år och att de börjar stiga nästa år igen, medan vinstprognoserna sjunker gradvis i år och 2023. Det ger ett liknande mönster som tidigare nedgångar. I detta scenario får vi en teoretisk, förväntad börsutveckling på -30 procent från dagens nivåer. Även till dessa siffror behöver vi lägga utdelningar som mildrar nedgången med några procent”, sammanfattar han den tråkigare bilden.

Men Johan Lundqvist vill inte sätta ner foten helt och hållet, då det kan bli både sämre och bättre. Slutsatsen blir att Skandia lika gärna kan tänka sig en mild recession, där påverkan på börserna blir måttlig, som att ekonomierna mjuklandar och börsen därmed inte sjunker alls.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera