torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

SHB höjer utdelningen

Publicerad: 6 februari 2013, 07:18

Handelsbanken, med vd Pär Boman, höjer utdelningen trots en rapport som visar lägre rörelseresultat än förväntat.

Ämnen i artikeln:

HandelsbankenDelårsrapport

Nyhetsbyrån Direkt


Handelsbankens rörelseresultat blev 4.060 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (4.110). Väntat var 4.204 enligt SME Direkts konsensussammanställning.

Räntenettot steg till 6.484 miljoner kronor (6.357), jämfört med väntade 6.419 miljoner. Utdelningen föreslås bli 10:75 kronor per aktie (9:75), att jämföra med förväntade 10:81 kronor.

Handelsbankens svenska kontorsrörelse minskade räntenettot med 1 procent i det fjärde kvartalet, mot föregående kvartal, till 4.148 miljoner kronor.

Inlåningsmarginalerna minskade med 153 miljoner kronor till följd av sjunkande korträntenivåer. Den negativa effekten motverkades av något ökande in- och utlåningsvolymer samt av att utlåningsmarginalerna förbättrades med 85 miljoner.

Utlåningen till hushåll fortsatte att växa även om tillväxttakten var fortsatt avtagande mot föregående år.

Medelvolymen hypotekslån till privatpersoner ökade till 542 miljarder kronor (535). Bruttomarginalen på hypoteksstocken – före kostnader för rådgivning, administration och andra kostnader – uppgick under fjärde kvartalet till 0,89 procent (0,86). Medelvolymen företagsutlåning var oförändrad.

Provisionsnettot ökade med 3 procent i den svenska kontorsrörelsen mot föregående kvartal till 847 miljoner kronor, främst till följd av såväl högre värdepappersprovisioner som betalningsprovisioner.

I kontoren utanför Sverige steg räntenettot med 7 procent till 2.318 miljoner kronor till följd av såväl stigande affärsvolymer som förbättrade utlåningsmarginaler. I lokal valuta ökade räntenettot med 6 procent. Provisionsnettot i de utländska kontoren ökade med 13 procent till 383 miljoner kronor mellan kvartalen.

Kreditförlusterna i Handelsbankens svenska kontorsrörelse ökade till 155 miljoner kronor under fjärde kvartalet, mot 81 miljoner i tredje kvartalet.

Det gav en kreditförlustnivå på 0,06 procent för de svenska kontoren, mot 0,03 procent föregående kvartal.

I kontorsrörelsen utanför Sverige blev kreditförlusterna 240 miljoner kronor, att jämföra med 196 miljoner föregående kvartal. Kreditförlustnivån i den utländska kontorsrörelsen blev därmed 0,22 procent, mot 0,18 procent kvartalet före.

I Storbritannien uppgick kreditförlusterna till 101 miljoner kronor. I andra kvartalet var siffran 37 miljoner. I Danmark redovisades kreditförlusterna till 87 miljoner kronor, upp från 23 miljoner föregående kvartal.

Handelsbankens totala kreditförluster summerade till 395 miljoner i kvartalet, motsvarande 9 punkter av utlåningen, jämfört med 277 miljoner eller 7 punkter föregående kvartal. Väntat var 344 miljoner kronor enligt SME Direkt.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera