torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Shamaran har akut likviditetsbrist

Publicerad: 11 maj 2020, 05:36

Foto: Shamaran

Shamaran befinner sig i omedelbar likviditetsbrist. Bolaget bedömer att dess normala verksamhet med nuvarande pressade oljepriser inte kommer att generera tillräckligt med pengar för att betala de 26,4 miljoner dollar av obligationsåtaganden som förfaller den 5 juli.

Ämnen i artikeln:

Shamaran

Nyhetsbyrån Direkt


Bolaget har gjort nedskrivningar om 48,6 miljoner dollar på bokfört värde av tillgångar relaterade till Atrush 2P-reserver och en nedskrivning om 67,6 miljoner dollar relaterad till Atrush 2C-resurserna.

Till följd av nedskrivningarna ligger bolagets soliditet på 7,3 procent, vilket är mindre än det minimumkrav om 30 procent som står i Shamarans obligationsavtal. Därmed bryter bolaget för närvarande mot kovenanterna. Obligationsavtalet ger upp till 20 dagar för att säkra en lösning. Bolaget har informerat obligationsinnehavarna om detta och kommer att inleda diskussioner om en potentiell lösning.

”Den globala nedgången i efterfrågan på olja och kollapsen i oljepriset har snabbt och omfattande satt press på bolagets bruttomarginal samt har gjort det svårt för den kurdiska regionala regeringen, KRG, att betala bolaget för tidigare inköp av högre prissatt olja. Detta har lett till ytterligare betydande negative påverkan på Shamarans operationella kassaflöde”, skriver Shamaran.

Shamaran för diskussioner med KRG vad gäller tidpunkten för betalning av de 42 miljoner dollar som bolaget ska ha för leveranser som skedde mellan november 2019 till februari 2020.

”Men bolaget räknar inte med att få något av detta belopp under kommande år”, skriver Shamaran.

Shamaran har därför anlitat rådgivare och tagit kontakt med aktieägare för att utreda olika alternativ, som bland annat omstrukturering och rekapitalisering för att hitta en lösning på likviditetsbristen.

”Utfallet av en lösning kan leda till väsentliga ytterligare nedskrivningar av bolagets tillgångar”, skriver Shamaran.

Vad gäller första kvartalets finansiella resultat uppgick nettoförlusten till -125 miljoner dollar (-8,5). Intäkterna blev 19,8 miljoner dollar (12,1).

Under kvartalet uppgick snittproduktionen till 46,7 tusen fat olja per dag, mopd. Det kan jämföras med 26,3 mbopd första kvartalet 2019 och 41,7 mbopd fjärde kvartalet 2019.

Bolaget upprepar den uppdaterade produktionsprognos för 2020 som meddelades den 28 april. Det vill säga, den genomsnittliga dagliga bruttoproduktionen väntas ligga i intervallet 44.000-50.000 fat per dag. Den genomsnittliga upptagskostnaden (lifting cost) väntas ligga mellan 4:50 och 5:10 dollar per fat och capex brutto väntas bli 28 miljoner dollar varav 8 avser Shamaran. KRG har åtagit sig att betala för månatlig produktion den femtonde dagen i varje månad med start i mars 2020. En betalning om 3,5 miljoner dollar för mars månad mottogs i april.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera