måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Sex spännande aktiepar

Publicerad: 12 augusti 2014, 11:05

Analytikerna på SEB har vaskat fram sex heta aktiepar i olika branscher på de nordiska börserna. Köp en och blanka en, lyder rekommendationen.


Nyhetsbyrån Direkt


Köp Atlas Copco och sälj Sandvik i en så kallad pair trade. Det föreslår SEB Equity Research, som har granskat den nordiska aktiemarknaden på jakt efter intressanta pair trades – positioner som innebär att en aktie köps och en annan blankas.

Av de 365 aktiepar som har identifierats mot bakgrund av fundamentala faktorer har sex utvalts som värda särskild uppmärksamhet, enligt ett morgonbrev från SEB på tisdagen.

I den svenska verkstadssektorn rekommenderar banken alltså kombinationen av en lång position i Atlas Copco med en kort position, blankning, av Sandvik. Korrelationen mellan aktierna är förvånansvärt hög, trots att Atlas Copco sedan finanskrisen systematiskt har utvecklats bättre än rivalen.

Atlas Copco ser fortfarande mer attraktivt ut baserat på fundamental analys, menar SEB, som sätter ett kursförhållande baserat på bankens riktkurser för de två bolagen som mål.

Bland byggbolagen väljer SEB köp av NCC, balanserat av en kortning av JM. Det senare har gått klart bäst på börsen av de två bolagen sedan början av året, vilket nu gjort JM dyrare i relativa termer.

NCC handlas dock till mer attraktiva vinstmultiplar och har dessutom en högre direktavkastning, noterar SEB, som har det genomsnittliga kursförhållandet på 12-måndersbas som mål.

Ett annat klassiskt aktiepar med hög korrelation utgörs av skogsbolagen Stora Enso och UPM Kymmene.

Det är nu dags att gå lång i Stora Enso och kort i UPM, sedan UPM på sistone haft en väsentligt bättre börsresa än Stora, menar SEB. Kursförhållandet mellan aktierna är för närvarande nära den högsta nivån på två år, i UPM:s favör. I absoluta värderingstermer är dock Stora Enso mer attraktivt, skriver banken.

Electrolux och Husqvarna styrs delvis av olika drivkrafter, men har ändå en tillräckligt god korrelation för att kvalificera som ett aktiepar i SEB:s granskning. Banken rekommenderar en lång position i Electrolux och en kort i Husqvarna.

Electrolux har sedan början av året haft den klart svagare kursutvecklingen och det nuvarande prisförhållandet mellan aktierna är nära den lägsta nivån på fem år. I absoluta värderingstermer förefaller Electrolux emellertid mer attraktivt med hänsyn taget till nuvarande vinstmultiplar, argumenterar SEB.

Bland svenska banker är Handelsbanken och Swedbank bäst korrelerade. Handelsbanken har haft den klart starkare börsutvecklingen och rekommendationen blir därför en lång position i Swedbank och en kort i Handelsbanken. Positionen stöds också av förändringen i den relativa värderingen, menar SEB.

I Danmark lyfter SEB fram servicebolagen ISS och G4S. ISS har haft än sämre kursutveckling sedan i mars och G4S har blivit dyrare i såväl relativa som absoluta termer. Investerare rekommenderas därför att vara långa i ISS och korta i G4S.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera