torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

SEB:s resultat klart högre än väntat

Publicerad: 20 oktober 2021, 05:11

Foto: Janerik Henriksson /TT

SEB slog förväntningarna när det gäller resultat men också räntenettot och provisionsnettot. Redan på tisdagskvällen meddelade SEB att man föreslår en ytterligare utdelning till aktieägarna.

Ämnen i artikeln:

SEB

Nyhetsbyrån Direkt


SEB redovisar ett rörelseresultat på 7.997 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 7.004 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 analytikerprognoser som Infront gjorde inför rapporten.

Räntenettot uppgick till 6.639 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 6.566 miljoner.

SEB:s räntenetto uppgick under det tredje kvartalet till 6.639 miljoner kronor, en ökning på 1 procent jämfört med det andra kvartalet 2021 och en ökning med 5 procent jämfört med samma period året innan.

Utfallet var 1 procent bättre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 6.566 miljoner kronor.

”Tredje kvartalet hade en ränteintjänande dag mer än det andra vilket fick en positiv effekt”, skriver SEB.

Provisionsnettot, en viktig intäktsrad för SEB, minskade 1 procent till 5.202 miljoner kronor jämfört med kvartalet innan, och var 7 procent bättre än Infronts konsensus.

”Aktiviteten inom företagsförvärv och fusioner gynnades av marknadsförhållandena och ökade gradvis”, skriver SEB.

Bruttoprovisioner från emissioner och rådgivning minskade med 149 miljoner kronor, från det andra kvartalets ”höga nivå” till 464 miljoner kronor. Låneprovisionerna, brutto, ökade med 21 miljoner kronor till 776 miljoner kronor.

Provisionerna från värdepappershandel och derivat minskade med 16 procent i det tredje kvartalet, jämfört med det andra, och provisionsnettot från betalningsförmedling och kortverksamhet ökade med 62 miljoner kronor till 913 miljoner kronor.

”Inom kortverksamheten var omsättningen hos privatkunder tillbaka på högre nivå än före pandemin medan omsättningen för företagskort var fortsatt låg, dock kunde en återhämtning skönjas under kvartalet”, skriver SEB.

Givet starka aktiemarknader ökade bruttoprovisionsintäkterna från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive resultatbaserade provisioner, med 115 miljoner kronor till 2.401 miljoner kronor jämfört med det andra kvartalet.

Föreslår ytterligare utdelning

Styrelsen i SEB har beslutat att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes på tisdagskvällen, alltså innan rapporten.

Den ytterligare ordinarie utdelningen om 4:10 kronor per aktie motsvarar, tillsammans med den ordinarie utdelningen om 4:10 kronor per aktie som utbetalades i april 2021, cirka 50 procent av SEB:s nettoresultat för räkenskapsåren 2019 och 2020.

Styrelsen har också beslutat att påbörja ett program för återköp av A-aktier för 2,5 miljarder kronor.

”SEB har genom pandemin bibehållit en stark finansiell position, vilket har möjliggjort för oss att stötta våra kunder genom dessa utmanande tider. Samtidigt överstiger SEB:s kapitalbuffert både myndighetskravet och bankens egen målnivå. När den ekonomiska återhämtningen nu är på god väg och Finansinspektionen har hävt sin rekommendation om restriktioner gällande utdelningar och återköp har styrelsen beslutat att initiera ett aktieåterköpsprogram och att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning”, kommenterar styrelseordföranden Marcus Wallenberg.

SEB ämnar upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation som är 100-300 punkter högre än gällande kapitalkrav, skriver banken.

Den 30 juni 2021 var kapitalbufferten över myndighetskravet 860 baspunkter. Den föreslagna ytterligare ordinarie utdelningen och aktieåterköpsprogrammet kommer totalt sett minska kärnprimärkapitalrelationen med ungefär 150 baspunkter och redovisas i resultatet för det tredje kvartalet 2021. SEB planerar att fortsätta successivt minska kapitalbufferten mot den målsatta nivån.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera