torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Saabs resultat sämre än väntat

Publicerad: 7 februari 2020, 06:39

Foto: Jessica Gow /TT

Saab redovisar ett resultat och en omsättning som var lägre än vad analytikerna väntat sig. Men orderingången överraskade på uppsidan och försvarskoncernen spår förbättrade marginaler under 2020.

Ämnen i artikeln:

Saab

Nyhetsbyrån Direkt


Saabs rörelseresultat blev 1.198 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Det kan jämföras med ett snittestimat om 1.372 miljoner kronor, enligt en sammanställning av fyra analytikers prognoser gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 10.578 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 10.973 miljoner kronor.

Orderingången blev 8.123 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 7.584 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret föreslås bli 4:70 kronor per aktie, jämfört med analytikernas snittestimat på 4:78 kronor.

Spår förbättrade marginaler

Saab bedömer att bolaget under 2020 kommer att ha en organisk försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga finansiella målet på 5 procent. Rörelsemarginalen exklusive väsentliga jämförelsestörande poster bedöms samtidigt förbättras för 2020 jämfört med 2019.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Saabs försäljningsintäkter ökade under helåret 2019 med 7 procent till 35,4 miljarder kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent, där fem av sex affärsområden bidrog till försäljningsökningen.

Den justerade rörelsemarginalen förbättrades under 2019 till 8,3 procent (7,7), i linje med målet om en förbättring för helåret. Målet på sikt är 10 procent.

”Efterfrågan på bolagets produkter och lösningar är fortsatt hög och marknaden förväntas fortsätta växa de närmaste åren, samtidigt som Saab går in i en produktions- och leveransfas. Saab håller fast vid de långsiktiga finansiella målen om en årlig organisk tillväxt på 5 procent och en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel”, skriver bolaget i rapporten.

Saab uppger vidare att bolaget har som ambition för 2020 att det operationella kassaflödet skall vara positivt.

Under 2019 visade det operationella kassaflödet en förbättring och uppgick till -1.300 miljoner kronor (-2.424). Det var i linje med bolagets prognos att det skulle bli negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018.

”I det fjärde kvartalet säkrades viktiga milstolpebetalningar som genererade ett starkt operationellt kassaflöde på 3.056 miljoner kronor (2.773)”, skriver Saab i bokslutet.

Saabs vd Micael Johansson anser att bolaget visade en stark utveckling under 2019.

”En stabil orderingång och god exekvering bidrog till fortsatt organisk tillväxt samt lönsamhetsförbättring. I slutet av året säkrade Saab också milstolpebetalningar som genererade ett starkt operativt kassaflöde under fjärde kvartalet”, uppger han sammanfattningsvis om året.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera