söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Resurs höjde både resultat och intäkter

Publicerad: 23 juli 2019, 05:43

Foto: Johan Nilsson/TT

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 405 miljoner kr för det andra kvartalet 2019 jämfört med 374 miljoner för samma period i fjol. De totala intäkterna steg till 913 miljoner kr under det gångna kvartalet (868).

Ämnen i artikeln:

Resurs Bank

Nyhetsbyrån Direkt


Utlåningen till allmänheten växte med 14 procent från året före och uppgick till 30,3 miljarder vid halvårsskiftet. Det kan jämföras med första kvartalets rapportering om +16 procent respektive 29,2 miljarder kr.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,1 procent vid halvårsskiftet, mot 13,1 procent kvartalsslutet före. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 11,5 procent.

Resurs riskjusterade NBI-marginal uppgick till 9,6 procent i det andra kvartalet, liksom i det första kvartalet. Det kan jämföras med ett mål att ligga i spannet 10 till 12 procent samt ett utfall på 10,6 procent under fjolårets första halvår.

Norska marknaden svår

”Totalt sett levererade vi på eller över samtliga finansiella mål med undantag av den riskjusterade NBI-marginalen som fortsatte att framför allt påverkas negativt av förutsättningarna på den norska konsumentlånemarknaden”, skriver Kenneth Nilsson i vd-ordet.

NBI-marginal avser rörelseintäkterna, exklusive försäkringssegmentet, i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänheten. Riskjusteringen avser ett avdrag för kreditförlustnivån som i det andra kvartalet var 2,0 procent, liksom under fjolårets andra kvartal.

Bolagets kostnader i förhållande till intäkter (K/I), exklusive försäkring och före kreditförluster, var 39,0 procent i det andra kvartalet (41,6), mot ett mål att ligga under 40 procent.

”Skalbarheten i verksamheten har inneburit att K/I-talet fortsatt att förbättras”, lyfter vd:n vidare fram.

Inom konsumentlån var NBI-marginalen 8,0 procent i det gångna kvartalet (9,8) och inom betalningslösningar 12,5 procent (12,5). På den fortsatt ”utmanande” norska konsumentlånemarknaden har Resurs vidtagit åtgärder i form av räntehöjningar i juni, kostnadseffektiviseringar och även ett antal förändringar i den norska organisationen, skriver vd:n.

Ny lagstiftning i Norge

Ett nytt norskt lagkrav trädde i kraft i mitten av maj i år. Kenneth Nilsson bedömer att den norska konsumentlånemarknaden därefter ”i betydligt högre grad präglas av konkurrens på lika villkor. Detta fick omedelbart en positiv effekt för Resurs då andelen vunna erbjudanden i agentkanalen ökade jämfört med före lagkravet, trots prishöjningar på vår nyutlåning under kvartalet”, skriver han vidare.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera