tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Ökad vinst för Alleima

Publicerad: 26 april 2023, 09:44

Foto: Alleima

Stålbolaget Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, redovisar ett justerat rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på 567 miljoner kronor (384), med en justerad rörelsemarginal på 10,5 procent (9,1). Det drevs av högre intäkter, en gynnsam produktmix och prishöjningar som kompenserade för kostnadsinflation, uppger Alleima.


Nyhetsbyrån Direkt


Det rapporterade rörelseresultat steg till 1.045 miljoner kronor (635), inklusive metallpriseffekter på 479 miljoner kronor (327) samt jämförelsestörande poster om 0 miljoner kronor (-75).

Den rapporterade rörelsemarginalen blev 19,4 procent (15,1).

Nettoomsättningen ökade till 5.376 miljoner kronor (4.219). Den organiska försäljningstillväxten var 12 procent (13). Analytikers förväntan var en omsättning på 5.310 miljoner kronor enligt S&P Global Market Intelligence.

Orderingången uppgick till 6.416 miljoner kronor (5.996). Den organiska orderingångstillväxten blev -5 procent (41) till följd av höga jämförelsetal från större ordrar erhållna under samma kvartal i fjol, uppger bolaget.

Det justerade ebitda-resultatet landade på 785 miljoner kronor (601) med en motsvarande marginal på 14,6 procent (14,2).

Resultatet efter skatt landade på 815 miljoner kronor (555). Resultatet per aktie förbättrades till 3:25 kronor (2:16).

Hög efterfrågan

Alleima uppger att efterfrågan på bolagets produkter förblev hög under det första kvartalet, särskilt drivet av olje- och gassegmentet, där Alleima fick flera ordrar på umbilicalrör samt två större ordrar på så kallade OCTG-rör.

Det framgår av Göran Björkmans vd-ord i delårsrapporten.

”Applikationsrör till segmentet kemi och petrokemi bidrog också starkt till orderingången. Under kvartalet invigde vi en ny produktionslina i vår fabrik i Mehsana, Indien, för att möta den ökande efterfrågan. Från och med andra halvåret 2022 har vi noterat en dämpad efterfrågan på lågförädlade produkter till industrisegmentet, samt inom konsumentsegmentet. Trots en nedgång i orderingången för dessa segment jämfört med samma period föregående år, noterades en viss sekventiell förbättring för koncernen som helhet”, framhåller Alleima-chefen.

Den organiska orderingångstillväxten under kvartalet uppgick till -5 procent, men var positiv om 6 procent mätt exklusive större ordrar.

”Det råder en fortsatt makroekonomisk osäkerhet, med märkbara effekter från inflation och höga energipriser, och vi behöver fortsätta att arbeta proaktivt för att mildra effekterna från de ökade kostnaderna. Vi har under en tid nu sett en minskad efterfrågan på Strip-divisionens produkter inom konsumentsegmentet. Trots att detta inte har någon större påverkan på koncernen som helhet behöver vi skydda divisionens lönsamhet framgent, varför vi nu vidtar omedelbara åtgärder i syfte att justera kapacitet och reducera kostnader, genom att nyttja flexibiliteten i vår arbetsstyrka”, meddelar Göran Björkman.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera