måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Ökad förlust för Fingerprint

Publicerad: 25 april 2023, 05:12

Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -75,7 miljoner kronor (-31,7) för det första kvartalet 2023. Bruttomarginalen uppgick till 17,3 procent (20,4).

Ämnen i artikeln:

Fingerprint Cards

Nyhetsbyrån Direkt


Nettoomsättningen uppgick till 117 miljoner kronor (300), motsvarande en försäljningsnedgång på 61 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -42,3 miljoner kronor under kvartalet (-90,3).

”Kvartalets resultat påverkades, som förväntat och tidigare kommunicerat, av hög priskonkurrens och lägre volymer i relation till föregående år”, skriver bolaget i rapporten.

Räknar med successiv förbättring

Fingerprint Cards räknar med en successiv förbättring, både vad gäller volym och bruttomarginal, från och med det andra kvartalet 2023.

Bolaget förväntar sig samtidigt att kombinationen av otillräcklig efterfrågan och fortsatta lagertömningsåtgärder kommer att fortsätta påverka branschen, och därmed även Fingerprints försäljning och marginaler, negativt, åtminstone under det andra kvartalet.

Det skriver Fingerprints tillförordnade vd Ted Hansson i rapporten för det första kvartalet.

”Vi har sedan slutet av 2022 minskat vårt varulager med 10 procent till 274 miljoner kronor vid utgången av det första kvartalet. Vi bedömer att vi kommer att kunna fortsätta minska lagret i snabbare takt under det andra kvartalet”, skriver han i rapporten.

Första kvartalet präglades, som förväntat och tidigare kommunicerat, av hög priskonkurrens och lägre volymer i relation till föregående år. Samtidigt är lagernivåerna hos Fingerprint och bolagets konkurrenter fortfarande för höga, vilket ledde till fortsatt stark prispress under kvartalet. Bolagets kunder (distributörerna och modulhusen i elektronikbranschen) har vidare dragit ner sina lager till nivåer som ligger betydligt under det normala.

Detta hade en negativ inverkan på Fingerprint Cards orderingång, som var mycket svag i början av första kvartalet.

”Vi har dock noterat en successiv förbättring av orderingången under det första kvartalet och även i början av det andra. Faktum är att värdet av de bekräftade order vi hittills mottagit för leverans under det andra kvartalet redan överstiger försäljningen för det första kvartalet”, skriver Ted Hansson.

Första kvartalets intäkter sjönk med 61 procent samtidigt som bruttomarginalen sjönk till 17,3 procent (20,4).

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera