torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Nya finansiella mål för Dustin

Publicerad: 20 februari 2023, 07:33

Foto: Dustin

IT-återförsäljaren Dustin presenterar uppdaterade finansiella mål inför måndagens kapitalmarknadsuppdatering. Bolagets mål är nu en tillväxt i vinst per aktie om minst 10 procent, i treårig genomsnittlig årlig tillväxttakt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln:

Dustin

Nyhetsbyrån Direkt


”De uppdaterade finansiella målen indikerar att en nettoomsättning motsvarande cirka 30 miljarder kronor, en justerad ebita om cirka 1,4 miljarder kronor och en vinst per aktie om cirka 6:50 kronor ska uppnås under verksamhetsåret 2025/26, exklusive eventuella förvärv”, skriver bolaget.

Det nya målet om tillväxt i vinst per aktie ersätter bolagets tidigare finansiella mål om en organisk årlig tillväxt om minst 8 procent över en konjunkturcykel och en justerad ebita-marginal om 5-6 procent, uppger bolaget.

Dustins mål för kapitalstrukturen, om en nettoskuld i relation till ebitda på mellan 2,0 och 3,0 gånger, kvarstår oförändrat. Vidare lämnas utdelningspolicyn oförändrad, om en utdelning motsvarande mer än 70 procent av årets nettoresultat med hänsyn taget till bolagets finansiella ställning vid tidpunkten.

Dustin anger också mål för sina uppdaterade segment, där verksamheten delas in i de två segmenten SMB och LCP. Tidigare segment B2C införlivas i segment SMB. Målen är en organisk årlig tillväxt i nettoomsättning för SMB om 8 procent och för LCP om 5 procent i årligt genomsnitt över en 3-årsperiod.

Målet är vidare att nå en segmentsmarginal om minst 6,5 procent för SMB och minst 4,5 procent för LCP inom den kommande 3-årsperioden.

Den nya segmentsrapporteringen införs omedelbart och rapporteras första gången i delårsrapporten för det andra kvartalet 2022/23, som publiceras den 29 mars 2023, uppger Dustin.

Bolaget upprepar också att synergier, från integrationen av Centralpoint och Vincere, om totalt 200-220 miljoner kronor beräknas ge full effekt i verksamhetsåret 2023/24, varav huvuddelen under senare delen av innevarande verksamhetsår.

”Genom den starka tillväxt Dustin haft under de senaste åren och genom förvärvet av Centralpoint har vi utvecklats och har idag en annan segmentsmix jämfört med när de tidigare målen sattes i samband med börsnoteringen 2015. Med uppdaterade finansiella mål speglar vi bättre det bolag vi är i dag”, kommenterar Dustins avgående vd Thomas Ekman, enligt pressmeddelandet.

Tillträdande vd, tillika nuvarande finanschef, Johan Karlsson uppger att de uppdaterade finansiella målen fokuserar tydligare på aktieägarvärde och långsiktigt hållbar tillväxt.

”Den höga ambitionsnivån är oförändrad och tar avstamp i vår kundmix efter förvärvet av Centralpoint. Målen bidrar till ökad transparens och lönsamhetsförbättringar när vi fortsätter att utveckla Dustin”, kommenterar Johan Karlsson.

Dustins digitala kapitalmarknadsuppdatering hålls på måndagen klockan 14-15.30.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera