fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Nordea slog förväntningarna

Publicerad: 28 april 2022, 04:50

Foto: Shutterstock

Nordea redovisar ett resultat som var högre än vad analytikerna förväntat sig. Ränte- och provisionsnettona kom också in över förväntan.


Nyhetsbyrån Direkt


Nordea redovisar ett rörelseresultat på 501 miljoner euro för det första kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 312 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 19 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 1.308 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.266 miljoner euro.

Provisionsnettot summerade till 870 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 858 miljoner euro.

De totala intäkterna summerade till 1.953 miljoner euro. Förväntansbilden var 1.820 miljoner euro.

Kreditförlusterna landade på 64 miljoner euro. Förväntningarna låg vid 141 miljoner euro.

Nordea har under kvartalet tagit jämförelsestörande poster: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 miljoner euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 miljoner euro från fondinnehav i Ryssland samt kreditförluster på 76 miljoner euro från utlåning med direkt koppling till ryska motparter.

”Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under Övrigt totalresultat. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier”, skriver Nordea.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat mått på storleken på bankens kapitalbas, uppgick till 16,3 procent, jämfört med förväntade 16,3 procent.

Upprepar utsikter för helåret

Nordea räknar fortfarande med att ha en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent för år 2022. K/I-talet spås alltjämt för helåret hamna i intervallet 49-50 procent.

Det framgår av delårsrapporten där utsikterna för 2022 alltså upprepas.

”Trots en ökad makroekonomisk osäkerhet står Nordea fast vid utsikterna för 2022: en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent. Under kvartalet presenterades Nordeakoncernens nya huvudprioriteringar i samband med vår kapitalmarknadsdag. Vi är fast beslutna att nå det finansiella målet för 2025: en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent”, skriver bankens vd Frank Vang-Jensen i delårsrapporten

Nordeas finansiella mål för 2025 är sedan i vintras alltså en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent i slutet av det året och ett k/i-tal på 45-47 procent. För att nå målen ska banken öka utlåningen med cirka 4 procent i genomsnittlig årlig tillväxt under åren 2021-2025. Nordea ska ta större marknadsandelar och ha tydligt fokus på lönsam tillväxt, uppgav banken i februari.

Målet förutsätter även ett regelkrav för kärnprimärkapitalrelationen på 15–16 procent, inklusive kapitalbufferten, kommunicerade banken då.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera