måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Något sämre än väntat för Nibe

Publicerad: 13 februari 2020, 07:26

Foto: Johan Nilsson/TT

Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2019 på 886 miljoner kr. Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat före skatt på 930 miljoner kr.


Nyhetsbyrån Direkt


Omsättningen uppgick till 7.137 miljoner kr. Här låg analytikersnittestimatet på 7.161 miljoner kr.

Rörelseresultatet blev 953 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 976 miljoner kr. Rörelsemarginalen blev 13,4 procent, jämfört med snittestimatet på 13,6 procent.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 1,40 kr per aktie (1,30), att jämföra med förväntade 1,39 kr.

Positivt inför 2020

Nibe är försiktigt positiva till år 2020 som helhet. Det framgår av bokslutsrapporten för 2019.

”I likhet med tidigare år är effekterna av konjunkturutvecklingen, valutaoron och de volatila energipriserna, kombinerat med den politiska turbulensen på flera håll i världen, svåra att förutse men vi är ändå försiktigt positiva till året som helhet”, skriver vd Gerteric Lindquist i rapporten.

Försiktig efterfrågan

Den totala efterfrågebilden har under 2019 varit präglad av en försiktighet, men med stora variationer mellan olika marknadssegment, uppger Nibe-chefen.

”Debatten kring klimatförändringar och behovet av en mer hållbar levnadsstil har naturligt nog gynnat produkter med en tydlig hållbarhetsprofil. Däremot har de flesta kategorier av rena konsumentprodukter samt vissa specialprodukter haft en svagare efterfrågan. En av huvudanledningarna till detta bedöms ha varit den politiska oron i världen i form av handelshinder, tullar, brexit och valutaturbulens”, skriver Gerteric Lindquist.

Kroneffekt

”På den positiva sidan kan noteras att oron för närliggande räntehöjningar av betydande storlek klingat av under senare delen av året i takt med att räntorna faktiskt planat ut och även börjat gå ner något. Detta kommer sannolikt att påverka efterfrågan positivt framgent”, resonerar Nibe-chefen.

För året som helhet hade den svaga svenska kronan en betydande effekt på omsättningsutvecklingen, framför allt under första halvåret, noterar han vidare.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera