torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Något lägre för Byggmax

Publicerad: 15 juli 2019, 06:27

Foto: Jana Eriksson

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 86,7 miljoner kr för det andra kvartalet 2019 (96,7). Resultatet per aktie uppgick till 1,40 kr (1:60). Nettoomsättningen blev till 1.799 miljoner kr (1.731). Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,8 procent i lokal valuta.

Ämnen i artikeln:

Byggmax Group AB

Nyhetsbyrån Direkt


Koncernen öppnade 8 butiker under kvartalet (11) av årets planerade 12 nya butiker. Det totala antalet butiker i koncernen per den 30 juni 2019 uppgick till 171 (159), varav Byggmax-butiker 159 (133).

Bruttomarginalen uppgick till 30,7 procent (30,2).

Ebita exklusive engångseffekter uppgick till 133 miljoner kr (135), med en positiv IRFS 16-effekt om 4,5 miljoner kr. Ebita-marginalen uppgick till 7,4 procent (7,8). Effekten av IFRS 16 på marginalen var 0,3 procentenheter.

Rörelseresultatet blev 123 miljoner kr (127), vilket gav en rörelsemarginal på 6,8 procent (7,3).

Positivt segment

Byggmax affärssegment Skånska Byggvaror redovisade en marginell försäljningsuppgång, plus 0,4 procent till 11,2 miljoner kronor, i det andra kvartalet.

”Den genomförda omställningen av Skånska Byggvaror har gett stor effekt och medförde att lönsamheten fortsatte öka /…/ Flera produktkategorier i kärnsortimentet uppvisade god tillväxt, men orderingången minskade för större, dyrare projekt samt för vissa kategorier utanför kärnsortimentet”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Skånska Byggvarors ebita-resultat, exklusive engångsposter, uppgick i kvartalet till 20,5 miljoner kronor (7,7).

Byggmax affärssegment Byggmax ökade sin nettoomsättning med 5,6 procent. Ebita-resultat, exklusive engångsposter, minskade till 113 miljoner kronor (123).

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera