fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Mekonomen slog förväntningarna

Publicerad: 20 augusti 2021, 05:55

Foto: Mekonomen

Bilservicebolaget Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 243 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Ämnen i artikeln:

Mekonomen

Nyhetsbyrån Direkt


Analytiker hade i genomsnitt räknat med 221 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning inför delårsrapporten.

Intäkterna uppgick till 3.210 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 3.088 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 280 miljoner kronor, att ställa mot väntade 249 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 9 procent mot väntade 8 procent.

Mekonomen såg ett andra kvartal präglat av lättnader i restriktioner, ökad aktivitet och stark efterfrågan på produkter och tjänster. Och framöver förväntar sig bolaget en fortsatt god underliggande efterfrågan.

Det skriver bolaget i delårsrapporten.

”Vi bedömer att vi tagit marknadsandelar på flera av våra marknader samtidigt som vår finansiella ställning har stärkts ytterligare”, skriver vd Pehr Oscarson.

Den organiska tillväxten för Mekonomen uppgick till 12 procent för det andra kvartalet, främst driven av en ökad aktivitet på bolagets marknader.

”Marknadsutvecklingen har gynnats av minskade restriktioner relaterade till covid-19, även om antalet körda kilometer för fordonsflottan som helhet är lägre än normalt”, kommenterar Pehr Oscarson det nyligen gångna kvartalet.

Högre råvarupriser, brist på enskilda komponenter och störningar i leveranskedjorna har påverkat marknadsutvecklingen. Detta har bolaget dock till ”stora delar” kunnat parera, tack vare proaktivt agerande och starka relationer till dess leverantörer, framhåller Mekonomen-chefen.

Mekonomens rörelseresultat och lönsamhet ökade under det andra kvartalet, jämfört med i fjol, men noterbart är att jämförelsekvartalet påverkades negativt av både det dataintrång som affärsområdet MECA/Mekonomen drabbades av under våren 2020 och inledningen av covid-19-pandemin.

Mekonomen har under det andra kvartalet lagt mycket fokus på att fila ned på skuldsättningen, och bolagets nettoskuld i förhållande till ebitda, exklusive IFRS 16, har minskat till 2,0 gånger (3,8). Det är i den nedre delen av bolagets strategiska målintervall.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 406 miljoner kronor (669), där jämförelseperioden påverkats positivt av uppskjutna moms- och skattebetalningar om cirka 300 miljoner kronor.

”Denna styrkeposition ger oss goda förutsättningar att hantera fluktuationer i marknaden och att i linje med vår strategi investera i fortsatt tillväxt. Det kan ske både organiskt i våra befintliga verksamheter och genom strategiska förvärv”, uppger Pehr Oscarson.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera