tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Kursras i Byggpartner

Publicerad: 8 maj 2023, 07:30

Foto: Byggpartner

Byggpartner har beslutat att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 miljoner kronor i främst Mälardalen som fullt ut kommer belasta årets första kvartal.


Nyhetsbyrån Direkt


Det preliminära ebitda-resultatet för första kvartalet 2023 bedöms uppgå till cirka -185 miljoner kronor. Styrelsen har även beslutat att senarelägga bolagets kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023 till den 25 maj 2023.

”Marknadsläget har under 2023 fortsatt att utvecklas negativt med höga kostnadsökningar. Osäkerheten i marknaden är stor och har påverkat bolagets bastprisprojekt negativt. Huvuddelen av de fastprisprojekt i främst Mälardalen som föranlett nedskrivningar kommer att slutföras under 2023”, skriver Byggpartner.

Av fjorton projekt som Byggpartner hade pågående i Mälardalen vid årets början löper endast fyra projekt in i 2024 varav ett projekt förväntas löpa in i 2025. Bolagets fortsatta verksamhet i Mälardalen ställs om till en betydligt lägre risknivå.

Det preliminära ebit-resultatet väntas uppgå till cirka -205 miljoner kronor. Bolaget bedömer att eget kapital per 31 mars uppgår till cirka 140 miljoner kronor och balansomslutningen till cirka 1.740 miljoner, innebärande en soliditet om cirka 8 procent. Tillgänglig likviditet (inklusive checkräkningskredit om 200 miljoner kronor) uppgår till 181 miljoner kronor per 31 mars. Orderstocken per samma datum uppgår till cirka 4.700 miljoner kronor.

Byggpartners bank avser att lämna dispens till följd av att bolaget på grund av nedskrivningarna inte uppfyller kovenanter, med förbehållet att bolaget genomför en nyemission senast 31 augusti 2023 om minst 250 miljoner kronor för att stärka bolagets balansräkning.

Vill ta in 280 miljoner

Byggpartner avser att fatta beslut om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 280 miljoner kronor, med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med 20 miljoner kronor vid större intresse från investerare.

Det framgår av ett pressmeddelande på söndagskvällen.

Bakgrund är att Byggpartner, också på söndagskvällen, meddelat att det gör projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 miljoner kronor för att minimera risken för fortsatta resultatavvikelser. Bolagets bank avser att lämna dispens till följd av att bolaget på grund av nedskrivningarna inte uppfyller kovenanter, med förbehållet att bolaget genomför en nyemission senast 31 augusti 2023 om minst 250 miljoner kronor för att stärka bolagets balansräkning.

Företrädesemission är fullt säkerställd genom ingångna teckningsförbindelser och erhållna garantiåtaganden.

Nettolikviden från företrädesemissionen som uppgår till 218,5 miljoner kronor före emissionskostnader jämte kvittning om 61,5 miljoner kronor, avses användas till att stärka bolagets balansräkning.

Årsstämman planeras att hållas den 20 juni 2023 för att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissionen.

Teckningsperioden i företrädesemissionen beräknas löpa under juni/juli 2023.

”Byggpartnergruppen får genom den fullt garanterade föreslagna nyemissionen den finansiella stabilitet som krävs för att bygga vidare på våra starka lokala marknadspositioner där vi levererar god lönsamhet. Med nedskrivningarna och riskreserveringarna, samt en nedtrappad verksamhet i Mälardalen under tydlig omställning är det både min och styrelsens uppfattning att vi har minimerat risken för ytterligare nedskrivningar”, kommenterar vd Sture Nilsson.

Byggpartners aktie handlades ned nästan 30 procent på måndagsförmiddagen.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera