måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Högre vinst än väntat för Nibe

Publicerad: 16 maj 2023, 06:05

Foto: Johan Nilsson /TT

Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.755 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.662 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av nio prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.


Nyhetsbyrån Direkt


Rörelsemarginalen blev 15,1 procent, jämfört med snittestimatet på 14,4 procent.

Omsättningen uppgick till 11.646 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 11.533 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 27,8 procent, jämfört med snittprognosen om 28,2 procent.

Mer normal leveranssituation andra halvåret

Nibe bedömer att en återgång till en något mer normal leveranssituation successivt ska kunna ske från och med halvårsskiftet.

Det uppger vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

”När det gäller svårigheterna avseende försörjningen av material och komponenter så har våra underleverantörer under flera kvartal målmedvetet arbetat med att ställa om till den mycket högre efterfrågenivån och vi noterar nu med stor tillfredsställelse en avsevärd förbättring i såväl leveranskapacitet som leveranssäkerhet. Tyvärr skyms denna generellt positiva utveckling av att ett fåtal strategiska leverantörer fortfarande släpar med sina respektive kapacitetsutbyggnader. Detta innebär att vi fortsatt haft leveransstörningar under det gångna kvartalet”, skriver Nibe-chefen i delårsrapporten.

Den fortsatt goda efterfrågeutvecklingen under det gångna kvartalet förklaras i huvudsak av omställningen till ett mera hållbart samhälle och volatila energipriser, uppger Gerteric Lindquist.

”När vi jämför årets första kvartal med motsvarande period i fjol bör man vara medveten om att det kvartalet, den relativt goda tillväxten till trots, präglades av underleverantörernas oförmåga att leverera önskade kvantiteter samtidigt som deras priser höjdes både frekvent och med stora steg”, framhåller han.

Omsättningstillväxten var 33,1 procent (28,1), varav 27,8 procentenheter organisk tillväxt (26,8).

”Den svaga svenska kronan har haft en viss positiv effekt på omsättningsutvecklingen liksom de prishöjningar vi genomfört under den senaste 12-månadersperioden. Den reellt organiska tillväxten ligger dock avsevärt över den målsatta nivån på 10 procent”, skriver Gerteric Lindquist.

Analytiker hade räknat med en organisk tillväxt på 28,2 procent, enligt Infronts sammanställning. Nettoomsättningen var aningen över analytikernas förväntan. Resultatet var över analytikerprognoserna, vilket även gällde för rörelsemarginalen.

Sin vana och erfarenheter trogna är Nibe försiktigt optimistiska till sin utveckling under det innevarande året som helhet, heter det i delårsrapporten.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera