söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Högre vinst än väntat för Handelsbanken

Publicerad: 26 april 2023, 04:44

Foto: Shutterstock

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 8.516 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Det kan jämföras med förväntade 7.582 miljoner kronor, enligt en sammanställning av 16 analytikerprognoser gjord av Infront.

Ämnen i artikeln:

Handelsbanken

Nyhetsbyrån Direkt


Från och med 2023 tillämpas redovisningsstandarden IFRS 17 Försäkringsavtal i koncernen. Relevanta jämförelsetal för första kvartalet 2022 i delårsrapporten har räknats om, uppger Handelsbanken.

Handelsbankens räntenetto steg med 8 procent under det första kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal och uppgick till 11.485 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 11.053 miljoner kronor.

Justerat för jämförelsestörande poster var ökningen 5 procent och förbättringen förklaras av banken med fortsatt återhämtade räntemarginaler.

”Sammantaget bidrog nettoeffekten av marginaler och finansieringskostnader positivt med 757 miljoner kronor. Förändrade affärsvolymer hade en effekt med -84 miljoner kronor”, skriver Handelsbanken.

Provisionsnettot ökade jämfört med närmast föregående kvartal med 3 procent och uppgick till 2.766 miljoner kronor. Här låg analytikerprognossnittet på 2.710 miljoner kronor.

Fond-, depå och övriga kapitalförvaltningsprovisioner ökade med 2 procent. Ökningen förklaras av banken med nettoinflöden och ökade marknadsvärden.

Nettot av betalningsprovisioner minskade, enligt banken i enlighet med normala säsongsmönster, med 9 procent och uppgick till 400 miljoner kronor där kortprovisionsnettot var 241 miljoner kronor. Courtageintäkterna steg med 16 procent och uppgick till 123 miljoner kronor.

Nettot av finansiella transaktioner uppgick för kvartalet till 602 miljoner kronor, mot förväntade 343 miljoner. Där kan noteras att jämförelseperiodens utfall (första kvartalet 2022) har reviderats upp från 240 till 420 miljoner kronor.

Kreditförlusterna var netto 30 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 338 miljoner kronor.

Avkastningen på eget kapital var 15,0 procent, jämfört med förväntanssnittet om 13,1 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat storleksmått på bankens kapitalbas, uppgick vid periodens slut till 19,4 procent, jämfört med förväntade 19,7 procent.

Handelsbanken ökade under det första kvartalet sina intäkter främst till följd av en fortsatt återhämtning av marginalerna. Kostnaderna minskade samtidigt som utvecklingsinvesteringar ökade något från närmast föregående kvartal.

Det skriver bankens vd Carina Åkerström i delårsrapporten.

”I den svenska företagsmarknaden var banken störst med en marknadsandel på 22 procent av utlåningen och i bolånemarknaden har marknadsandelen på nettoinflödet återhämtat sig betydligt även om volymtillväxten kraftigt bromsat in i marknaden som helhet”, skriver Handelsbanken-vd:n vidare.

Carina Åkerström skriver i sitt vd-ord också att det stigande ränteläget i synnerhet har påverkat fastighetsmarknaden, beroende på ökade upplåningskostnader när förfallande lån ska omfinansieras.

”I bankens löpande genomgång av exponeringarna mot fastighetsförvaltningsbolag kan vi fortsatt konstatera att kreditkvaliteten är god. Förklaringen ligger i motståndskraftiga kassaflöden, låga belåningsgrader och aktiva insatser av ägare där det funnits behov att stärka finanserna”, kommenterar Carina Åkerström.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera