lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Högre driftnetto för Fastpartner

Publicerad: 20 oktober 2022, 11:52

Foto: Christian Örnberg/TT

Fastighetsbolaget Fastpartners driftnetto steg under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Det visar torsdagens kvartalsrapport


Nyhetsbyrån Direkt


Fastpartner redovisar hyresintäkter på 514 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (465).

Driftöverskottet uppgick till 371 miljoner kronor (338) och förvaltningsresultatet blev 257 miljoner kronor (250).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor i kvartalet (218). Efter skatt blev resultatet 229 miljoner kronor (329).

Fastighetsbolaget Fastpartners bedömning är att Riksbanken i november kommer att höja styrräntan med 75 punkter till 2,50 procent med stöd av nuvarande inflationsdata.

Det uppger Fastpartners vd och storägare Sven-Olof Johansson i delårsrapporten där han samtidigt förutspår att styrräntan kan börja sänkas under andra kvartalet 2023.

Nuvarande inflation och räntehöjningar kommer enligt Sven-Olof Johansson medföra att konsumtionsutrymmet för individen blir mycket begränsat.

”Detta innebär att efterfrågan i ekonomin faller dramatiskt, med en kraftig konjunkturförsämring som följd, och detta redan under första kvartalet 2023. Vi kan redan se en inbromsning av europeisk konjunktur med fallande råvarupriser och framförallt lägre priser på energisidan vilket drivits fram av stora inslag av spekulation”, skriver fastighetsbolagchefen.

Dessa faktorer kommer sammantaget innebära en snabbt fallande inflationstakt, vilket tydligt kommer att visa sig i statistiken redan under det andra kvartalet 2023, förutspår Fastpartner-chefen.

”Detta kommer möjliggöra för Riksbanken att påbörja räntesänkningar för att undvika en alltför djup recession. Vårt scenario är att vi ser en styrränta i slutet av andra kvartalet som sänks med 75 punkter till 1,75 procent för att sedan under det tredje kvartalet sänkas med ytterligare 50 punkter och därefter nå en nivå på 1,25 procent vilket motsvarar ECB:s nuvarande nivå”, skriver Sven-Olof Johansson.

Eventuellt görs ytterligare en justering under fjärde kvartalet om 25 punkter för att nå en ny långsiktig balansnivå på 1 procent, fortsätter han.

”Detta föranleds av att vi under 2000-talet skapat en värld som inte är designad för höga räntor. Med detta räntescenario ser Fastpartner en uthållig resultatnivå på runt 1 miljard utifrån nuvarande situation med nuvarande fastighetsbestånd som bas och som antar en indexuppräkning av våra hyresintäkter med 10 procent från kommande årsskifte”, uppger Sven-Olof Johansson.

I delårsrapporten upprepar Fastpartner sitt mål att i slutet av 2025 nå ett rullande förvaltningsresultat om 1,5 miljarder kronor på årsbasis.

Fastpartner arbetar för egen del med relativt kort räntebindning för att bolaget tror att det är mest kostnadseffektivt på lång sikt.

”Uppkommer däremot gynnsamma möjligheter att förlänga räntebindningen via swap-marknaden är det givetvis en del av vår strategi att göra så”, uppger Sven-Olof Johansson.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera