söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Förlusten stiger för Lundin Petroleum

Publicerad: 17 februari 2010, 07:33

Förlusten tre miljarder större än samma kvartal förra året.

Ämnen i artikeln:

Lundin EnergyDelårsrapport

AB

Anna Blomén


Olje- och prospekteringsbolaget Lundin Petroleum redovisar en förlust före skatt på 4 152 miljoner kronor för fjolårets fjärde kvartal. Under samma kvartal året före gjorde bolaget en förlust på 1 189 miljoner kronor.

Intäkterna steg till 1 576 miljoner kronor, från 1 314 miljoner kronor.

Resultatet var klart sämre än väntat, även om en del av negativiteten beror på väntade nedskrivningar.

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, slutade på 855 miljoner kronor (629) för det fjärde kvartalet 2009.

Enligt SIX Estimates analytikerenkät förväntades EBITDA uppgå till 1.041 miljoner kronor. Spannet låg mellan 887 till 1.142 miljoner kronor och medianen på 1.060.

Analytikerna ansåg att EBITDA är det mest relevanta resultatmått att fokusera på i denna rapport, med anledning av den stora spridningen i förväntningarna på bolagets nedskrivningar. Det försvårar jämförelsen avseende resultatmåtten längre ned i resultaträkningen.

I resultatet ingår nedskrivningar av olje- och gastillgångar med -3.741 miljoner kronor och nedskrivningar av goodwill uppgick till 847 miljoner. Valutakurseffekter uppgick samtidigt till +151 miljoner kronor under kvartalet.

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -4.249 miljoner kronor (-948), vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar på 553 miljoner (spann 166-794 miljoner kronor).

Resultatet före skatt blev -4.152 miljoner (-1.189). Enligt SIX Estimates förväntades resultatet uppgå till 507 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -3.833 miljoner kronor (-762) eller -9,49 kronor per aktie (-0,35) efter full utspädning.

Försäljningen uppgick till 1.540 miljoner (1.314). Analytikerna förväntade en försäljning på 1.648 miljoner kronor (spann 1.522-1.774).

Oljeproduktionen uppgick till 37.200 fat per dag under det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar om en produktion på mellan 36.500-38.000 fat per dag.

Ingen utdelning föreslås för 2009.

TT/SIX

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera