fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Digital Vision förvärvar Image Systems

Publicerad: 30 december 2010, 11:39

Digital Vision förvärvar Image Systems. Digital Vision erlägger en köpeskilling bestående av dels 24,3 miljoner kronor kontant dels 344 miljoner nyemitterade aktier à 7 öre styck.


Det framgår av ett pressmeddelande.

Image Systems omsätter cirka 40 miljoner kronor och verkar inom bildfångst, bildbehandling och digital rörelseanalys.

Affären är villkorad av att en garanterad företrädesemission och kvittningsemission kan genomföras samt att en extra bolagsstämma i Digital Vision godkänner styrelsens förslag.

Bolagets största aktieägare Yggdrasil har ingått en teckningsförbindelse om 9 miljoner kronor och ett konsortium har ställt garantiförbindelser om 45 miljoner kronor.

Således är 100 procent av företrädesemissionen om 54 miljoner kronor till fullo garanterad givet att villkoret rörande konvertibelägarnas kvittningsemission uppfylles, skriver bolaget.

I detalj kräver affären att minst 80 procent av konvertibelägarna deltar i den kvittningsemission som innebär att konvertibellånet om 15,1 miljoner kronor kvittas mot aktier enligt samma villkor som i den planerade företrädesemissionen, innebärande en teckningskurs i kvittningsemissionen om 2:50 kronor, motsvarande 0:025 kronor före planerad sammanläggning av aktier.

Vidare villkor är att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra förvärvet av Image Systems bemyndigar styrelsen att genomföra en apportemission som del av köpeskillingen samt ger styrelsen mandat att genomföra en garanterad företrädesemission om 54,0 miljoner.

I företrädesemissionen som är planerad till februari/mars 2011 kommer nuvarande aktieägare att för varje 3 befintliga aktier i Digital Vision erbjudas rätt att teckna 10 nya aktier till en kurs om 2:50 kronor.

DIREKT

Direkt publicerat:2010-12-30 11:48:12

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera