torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Chefstrategen: Nordea fortsätter övervikta aktier

Publicerad: 3 maj 2022, 05:16

Efter en för marknaderna mycket utmanande aprilmånad fortsätter Nordea ändå att övervikta aktier i den nya strategiuppdateringen för maj. Nordea ser att den negativa utvecklingen med fallande börs och stigande räntor fortsätter, men tillväxten är fortfarande god, menar Nordeas chefstrateg Johan H. Larsson.


CF

Christer Fälldin


När året inleddes såg tillväxten ut att hamna över snittet för det senaste decenniet, enligt Nordea.

– Vad som hänt är att vi fått nedrevideringar och nu ser årets tillväxt ut att landa någonstans kring snittet. En nivå som är okej och som fortsatt indikerar medvind för vinstutvecklingen, men uppsidan och medvinden är mindre nu än tidigare, säger Johan H. Larsson.

Övervikt USA

– Det går givetvis inte att utesluta att det kommer mer nedrevideringar och tillsammans med den stora osäkerheten manar det självklart till viss försiktighet, säger han och tillägger att den negativa utvecklingen med fallande börs och stigande räntor fortsätter, och väljer av det skälet att fortsatt övervikta aktier, samt att sätta övervikt på USA på Europas bekostnad.

Trots att vi befinner oss sent i konjunkturen finns ingen recession i sikte, menar Nordea, men osäkerheten har ökat markant, naturligtvis på grund av kriget i Ukraina och centralbankernas åtstramning av penningpolitiken.

”Inte på väg in i en recession”

”Vi ser en risk för fortsatt stigande räntor och upprepar vår rekommendation att ligga överviktad aktier. Att vi befinner oss sent i konjunkturcykeln är inte detsamma som att vi är på väg in i en recession, men den stora osäkerheten manar samtidigt till stor försiktighet”, skriver chefstrategen i den uppdaterade strategin för maj.

Utfallen i rapportsäsongen hittills visar att vinstestimaten ännu en gång varit ”aningen för konservativa”.

”Det är ännu så länge för tidigt att dra några slutsatser men även om överraskningen på rapportdag nu är lägre än tidigare så är den fortfarande högre jämfört med nivån före pandemin”, skriver Nordea.

”Penningpolitiken en motvind”

Nordea bedömer också att penningpolitiken blir ”en motvind” under den kommande månader, men ser ändå att de finansiella villkoren fortsatt är ”stödjande”. Och trots att räntorna nu i snabb takt höjs förväntar sig marknaden – och Fed – att räntenivån till slut hamnar på historiskt sett låga nivåer.

– Vi ser fortsatt att det är fördel aktier relativt obligationer och har en rekommenderad övervikt på aktiesidan, detta på bekostnad av obligationsdelen av portföljen. Inom räntedelen av portföljen har vi samtidigt en neutral allokering. Givet den senaste tidens rörelser ser vi möjligheter men vi ser också risker. Risk för hög volatilitet med fokus på kreditspreadarna, inte minst i samband med att räntehöjningarna kommer, säger Johan H. Larsson.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera