torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Chefsstrategen: Uppgången håller i sig

Publicerad: 30 november 2021, 12:02

Kommer uppgången hålla i sig? Det är den stora frågan inför årets sista månad, och Nordea tror att den faktiskt gör det, även om tillväxten blir lägre under 2022. Nordea behåller därför sin aktieövervikt i marknadssynen för december som publicerades på tisdagen.


CF

Christer Fälldin


November blev en slagig månad på börsen som inledde starkt. Men under de sista dagarna tyngdes börsen av förnyad pandemirädsla. Tillväxten kommer bli lägre under 2022 men fortfarande över snittet för det senaste decenniet, och något lägre tillväxt räcker inte för att vända trenden, enligt Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson. Det finns fortfarande ”goda förutsättningar för ytterligare vinsttillväxt”, skriver han i Nordeas marknadssyn för december, men som också synar möjligheterna inför inledningen av nästa år.

– Vi tror att marknaden har mer att ge, men uppgångarna, och avkastningen, blir inte vad den har varit i år, säger Johan H. Larsson.

Av det skälet behåller Nordea sin rekommenderade övervikt i aktier, även om avkastningen inte riktigt matchar den som präglat innevarande år. Ytterligare smolk i bägaren är att det finns fortfarande en risk för att räntorna stiger ännu mer, menar Johan H. Larsson.

”Hög tillväxt i år”

”Tillväxten under 2021 har varit hög, detta bland annat som ett resultat av nedstängningarna och den stora nedgången under föregående år. Tillväxten under 2022 kommer vara fortsatt god, men inte i paritet med 2021 och vi kommer successivt återvända till mer normala nivåer. Med stöd från en hög sparkvot, och andra positivt bidragande faktorer som till exempel stigande huspriser, förväntas den höga efterfrågan hålla i sig. Ökade investeringar bidrar på den positiva sidan, inte minst infrastrukturinvesteringarna i USA och Europa”, skriver han i marknadssynen.

– Det bygger på antagandet att tillväxten nästa år blir fortsatt god, över snittet för det senaste decenniet. En sådan miljö brukar var positiv för den underliggande vinsttillväxten, säger han.

Johan H. Larsson anser att vinstestimaten för nästa år ser lite väl konservativa ut. Analytikerna ligger efter, och måste hela tiden justera upp sina vinstestimat.

”Nedreviderade vinstestimat”

– Normalt börjar ett år med sprudlande optimism, men vartefter revideras vinstestimaten ner. Men i år, och det kan hålla i sig till nästa år, har det omvända skett; både vi och marknaden har i stort varit för försiktiga, och vinstutvecklingen har varit mycket mer positiv än marknaden förväntat sig.

– Och vinstestimattrenden tenderar styra börsen, som rör sig i samma riktning, säger Johan H. Larsson.

Sedan korrigeringen i september har börsen repat sig, och globala aktier har kraftigt återhämtat sig sedan dess. Även om börsen sett tämligen överköpt ut på sistone kom fredagens skarpa reaktion ändå lite som en överraskning.

– Det är en ny mutation, och det finns indikationer på att den är mer smittsam, men inte mycket pekar på att den är farligare. Många skjuter först och frågar sen, och det kommer nog av att vi har en mycket kraftig uppgång i ryggen, så det finns mycket vinster att försvara, säger Johan H. Larsson.

Julrally på börsen?

Hur blir det då med den varje år vid den här tiden lika aktuella frågan om ett ”julrally” på börsen?

– Förväntningarna på ett julrally verkar vara väldigt stora i år. När alla förväntar sig något, det är då det händer något, att förväntningen inte infrias. Särskilt när det varit så stark avkastning som det har varit.

Johan H. Larsson tror att börsen blir känsligare för negativa nyheter framöver, och då ökar volatiliteten.

– Vi har länge levt i en miljö där rörelserna varit beskedliga, men kanske är vi på väg in tillbaka till ett klimat där börsen svänger mer. Folk har glömt hur det brukar se ut på börsen, säger han.

I den del av Nordeas marknadssyn som blickar in i nästa år framgår att den underliggande tendensen inte kraftigt förändrats, och Nordea behåller sin syn på en positiv börs.

”Ränterisken smolk i bägaren”

Eftersom efterfrågan varit mycket stark, har kostnadsökningarna på grund av komponentbrist och flaskhalsar kunnat föras över till slutkunderna under innevarande kvartal. Även av det skälet behåller Nordea sin rekommenderade övervikt i aktier, om än avkastningen inte riktigt matchar den som präglat innevarande år.

Ytterligare smolk i bägaren är att det finns fortfarande en risk för att räntorna stiger ännu mer, menar Johan H. Larsson.

”Tillväxten under 2021 har varit hög, detta bland annat som ett resultat av nedstängningarna och den stora nedgången under föregående år. Tillväxten under 2022 kommer vara fortsatt god, men inte i paritet med 2021 och vi kommer successivt återvända till mer normala nivåer. Med stöd från en hög sparkvot, och andra positivt bidragande faktorer som till exempel stigande huspriser, förväntas den höga efterfrågan hålla i sig. Ökade investeringar bidrar på den positiva sidan, inte minst infrastrukturinvesteringarna i USA och Europa”, skriver han i bankens marknadssyn som har rubriken ”Kan uppgången hålla i sig?”.

”Inflationen ett frågetecken”

Förutom pandemin och räntorna finns också ett tredje frågetecken, inflationen. Den har varit hög under andra halvåret, och skälet till det är allt högre efterfrågan lett till att det råder kraftig obalans mellan utbud och efterfrågan. Johan H. Larsson tror att inflationen minskar framöver när situationen normaliseras och efterfrågan blir mer normal.

I månadsstrategin för december är den positiva vinstutvecklingen central, och Nordea gör prognosen att bolagen fortsatt kan hantera den ökande kostnadssituationen på grund av den mycket starka efterfrågan. Den har hittills lett till att resultatet för det tredje kvartalet blivit ”klart bättre än väntat”.

”Vi tror den positiva utvecklingen kan hålla i sig in i 2022 där stark efterfrågan kommer resultera i högre resultat med hjälp av ökade försäljningsvolymer och högre pris. De bolags som förväntas ha de mest gynnsamma förutsättningarna vad gäller att hantera en miljö präglad av inflation är bolag med stark prissättningsförmåga”, skriver Nordea.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera