lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Betydligt sämre än väntat för Mekonomen

Publicerad: 26 augusti 2016, 06:17

Bildelsförsäljaren Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 152 miljoner kr för det andra kvartalet 2016. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett resultat före skatt om 178 miljoner.

Ämnen i artikeln:

Mekonomen

Nyhetsbyrån Direkt


Intäkterna uppgick till 1 573 miljoner kr. Väntat var intäkter på 1 593 miljoner.

Rörelseresultatet blev 161 miljoner kr. Väntat var här 186 miljoner. Rörelsemarginalen landade på 10,2 procent, mot väntade 11,8 procent.

Mekonomens resultat för det andra kvartalet levde inte upp till bolagets egna förväntningar. Framför allt var det Mekonomen Sweden som försvagades, medan MECA och den norska verksamheten gick bättre.

Den organisationsförändring och det nya butiksdatasystem som införts har fortsatt skapa problem. Bolaget har inlett ett effektivitets- och kostnadsrationaliseringsprogram. Det framgår av delårsrapporten.

”Mekonomen Sweden tappade intäkter och marknadsandelar, samt hade en svag bruttomarginal under en period präglad av arbete med interna omställningar och systembyten”, skriver vd Magnus Johansson i rapportens vd-ord.

Åtgärdspaket startas nu för att öka försäljningen och reducera kostnaderna. Detta som ska leda till besparingar på 25 miljoner kr årligen från och med 2017. Kostnaderna för programmet uppges vara marginella för 2016.

Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 152 miljoner kr för det andra kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett resultat före skatt om 178 miljoner. Resultatet påverkades av engångsposter om -9 miljoner kr. Analytikerna hade inte väntat sig några engångsposter alls.

Rörelseresultatet blev 161 miljoner kr, 13 procent under snittförväntningarna. Rörelsemarginalen landade på 10,2 procent, mot väntade 11,8 procent.

Till det negativ resultatet bidrar också den svagare norska kronan, uppger bolaget vidare.

Den underliggande tillväxten beskrivs dock som ”god”, med en försäljningsökning i jämförbara enheter om 6 procent. Särskilt stark var utvecklingen för MECA, i både Norge och Sverige. Även det egna varumärket Promeister hade en positiv utveckling under kvartalet.

Till problemen bidrar alltså det nya butiksdatasystem som började införas i slutet av 2015. Redan av rapporten för det första kvartalet framgick att implementeringen inte gick som den skulle.

”Arbetet har tagit mycket kraft och påverkat försäljningen negativt vilket lett till att Mekonomen Sweden rapporterat en negativ underliggande försäljningstillväxt för kvartalet”, skriver vd:n nu.

I den danska verksamheten, som numera sorterar under Meca, fortsätter förlusterna, nu med 4 miljoner kr – vilket är i nivå med det första kvartalets resultat.

”Förlusten har mer än halverats jämfört med i slutet av 2015 men det är aldrig tillfredställande med förlust och vi arbetar otåligt vidare med att vända verksamheten”, skriver Mekonomenchefen.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera