söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Balco rasar efter rapport

Publicerad: 24 augusti 2018, 07:23

Foto: Balco

Balkongbolaget Balco redovisar förvisso en ökad nettovinst. Men kvartalet har tyngts av längre bygglovstider i Danmark. Dessutom har orderingången minskat rejält. Aktien faller tungt på börsen.


Privata Affärer / Nyhetsbyrån Direkt


Balco redovisar ett resultat efter skatt på 23,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (12,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:05 kronor (0:91).

Rörelseresultatet blev 31,5 miljoner kronor (30,8) och rörelsemarginalen var 11,5 procent (11,5).

Nettoomsättningen uppgick till 274 miljoner kronor (268). Försäljningstillväxten var 1,9 procent och var i sin helhet organisk.

Bygglov och IFRS tynger resultatet

Fördröjda uppstarter av projekten i Köpenhamn, till följd av längre handläggningstider för bygglov, har påverkat resultatet i kvartalet med 4,0 miljoner kronor. Justerat för effekt från anpassningen till IFRS 15 hade rörelseresultatet varit 35,2 miljoner kronor i kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal i kvartalet på 12,5 procent (11,5).

Kvartalets omsättning har påverkats negativt med 9 miljoner kronor till följd av anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15. Justerat för IFRS 15 var omsättningsökningen 5 procent i kvartalet.

Orderingången föll rejält

Balcos orderingång under det andra kvartalet uppgick till 299 miljoner kronor, vilket är en minskning med 96 miljoner kronor från motsvarande kvartal i fjol.

”Vi är trygga med att vår affärsmodell fungerar och vet att orderingång varierar mellan kvartalen i en projektorienterad verksamhet, vilket varit tydligt i Danmark under kvartalet. I Danmark håller även en högre prisnivå att etableras på marknaden, vilket har bidragit till en mer utdragen säljprocess under kvartalet”, skriver vd Kenneth Lundahl i delårsrapporten.

Orderstocken ökade med 28,8 miljoner kronor och uppgick till 1.309 miljoner vid kvartalets slut.

”Marknaden har fortsatt varit god under kvartalet och vi möter ett stort intresse från kunder, vilket märks i både fler offerter och ökande offertstock … Den växande orderstocken ger oss förutsättningar för en god omsättningstillväxt under det närmsta året”, kommenterar vd.

Balco är fortsatt selektiva inom nybyggnationssegmentet och renoveringssegmentet stod för 90 procent av orderingången.

Strax efter börsöppning handlades aktien ner cirka 9 procent. Följ utvecklingen här nedanför:

null

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera