torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Attendos vinst i linje med förväntningarna

Publicerad: 10 februari 2023, 07:19

Foto: Henrik Montgomery /TT

Attendo prickade analytikernas resultatförväntningar. Omsättningen var dock något högre än väntat. Men omsorgsbolaget lämnar inte någon utdelning och senarelägger dessutom resultatmålen.


Nyhetsbyrån Direkt


Attendo redovisar ett ebita-resultat på 131 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 131 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet, ebit, blev 117 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 117 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.789 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.692 miljoner kronor.

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, jämfört med analytikernas genomsnittliga förväntan om 0:02 kronor.

”2022 var ett finansiellt och operationellt utmanande år för Attendo, präglat av hög inflation, fortsatta obalanser i den finska arbetsmarknaden, hög sjukfrånvaro under stora delar av året samt en hög nettoskuld i förhållande till resultatet. Mot denna bakgrund föreslår därför styrelsen, inför årsstämman 2023, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022”, motiverar Attendo beslutet i rapporten.

Enligt Attendos utdelningspolicy ska 30 procent av justerat resultat per aktie delas ut.

Senarelägger resultatmål

Attendo senarelägger målet om att nå ett justerat resultat per aktie om minst 4 kronor med några kvartal. Det skriver Martin Tivéus i vd-ordet av bokslutet för 2022.

Enligt tidigare bedömning väntades ovanstående mål kunna uppnås för helåret 2023.

”En tydlig förbättring år över år väntas kunna ses i resultatet redan från och med andra kvartalet 2023”, skriver Martin Tivéus.

Finland visar enligt vd ett svagt resultat i kvartalet, men står inför en väntad vändning 2023.

”Kraven på bemanning inom finsk omsorg har successivt ökat sedan 2019, något som kraftigt påverkat kostnaderna, samtidigt som privata aktörer inte har kompenserats i takt med ökade krav. Det har lett till en situation där privata utförare får väsentligt lägre ersättning än den kommunalt drivna omsorgen”, skriver Martin Tivéus.

Omförhandlingar pågår med Attendos äldreboenden i Finland för att kompensera sig såväl för tidigare som kommande kostnadsökningar.

”Den 1 april 2023 ökar bemanningskraven från 0,60 till 0,65 omsorgspersonal per boende. Denna ökning fastställdes i slutet av januari och det är efter dessa förutsättningar som Attendo nu förhandlar”, skriver Martin Tivéus.

Cirka en tredjedel av avtalen i Finland är nu färdigförhandlade inför den kommande förändringen i april 2023.

Från första kvartalet 2023 har Attendo säkerställt inflationsrelaterade prisjusteringar på nära 10 procent för hela Attendo Finland.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera