torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Analytiker: Klent resultat av Hoist

Publicerad: 27 juli 2018, 07:44

Foto: Hoist Finance

Hoist Finance, som köper portföljer med förfallna blancolån, redovisar ett rörelseresultat på 119 miljoner kr för det andra kvartalet 2018 (88). Resultat före skatt blev 141 miljoner kr (104). Aktien faller på fredagsbörsen.


Nyhetsbyrån Direkt


Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till -24 miljoner och avser övertagandet av en tidigare externt hanterad fordringsportfölj samt kostnader för föreslagen centralisering av den brittiska verksamheten till Manchester.

Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster blev därmed 165 miljoner kr.

I kvartalet förvärvade bolaget fordringsportföljer till ett värde om 2 341 miljoner kr (786).

Rörelseintäkter uppgick till 648 miljoner kr (530).

Hoist justerade resultat före skatt för det andra kvartalet var klent, framhålls i analytikerkommentarer Nyhetsbyrån Direkt tagit del av efter kredithanteringsbolagets halvårsrapport.

Morgan Stanley påpekar att det justerade resultatet före skatt om 165 miljoner kr var 11 procent lägre än det första kvartalets 185 miljoner kr. Det var även ett 4 procents lägre utfall än det rena resultatet för det andra kvartalet 2017, framhåller investmentbanken.

”Rörelsekostnaderna ligger kvar på höga nivåer och de 529 miljoner kronorna i det andra kvartalet var en uppgång på 3 procent från kvartalet före samt 20 procent högre jämfört med året före”, skriver Morgan Stanley som samtidigt konstaterar att kvartalets portföljförvärv var rekordhöga med stöd av att Hoist gjort köp i angränsande tillgångsklasser.

Nordea framhåller att kvartalets justerade resultat var 10 procent lägre än förväntat. Det påpekas att stora delar av portföljförvärven gjordes i slutet av kvartalet och därmed inte påverkade resultatet i det andra kvartalet. Trots allt anser banken att det var en överlag svag rapport, varpå ett kursfall kan anses vara motiverat.

Hoist arbetar för att sänka kostnaderna bland annat genom nedstängning av ett tyskt kontor före årsskiftet samt planer för att stänga ned ett av de brittiska kontoren.

I det andra kvartalet var bolagets justerade rörelsemarginal 33 procent, mot ett mål om 40 procent. Justerad avkastning var 15 procent, mot mål om 20 procent. De justerade kostnaderna i förhållande till intäkter (K/I) var 75 procent i det gångna kvartalet. Bolaget arbetar för att få ned relationen under kommande treårsperiod, framgick i halvårsrapporten.

Hoist tappar 3,7 procent på fredagsförmiddagen och är ned knappa 30 procent sedan årsskiftet.

Hoist omstruktureringsarbete i Storbritannien och Tyskland kommer att ha positiva effekter på kostnader under den andra halvan av 2018, skriver Klaus-Anders Nysteen i halvårsrapportens vd-ord.

”Men vi måste fortsätta vårt arbete och göra ännu mer. Vi har fortfarande en del arbete att göra avseende harmoniserade arbetssätt, digitala processer och automatisering. En första översyn indikerar dock en kostnadsbesparingspotential i spannet 150-200 miljoner kronor som kommer att ta oss till ett K/I-tal under 70 procent under den kommande treårsperioden”, skriver han.

Hoist är fortsatt fokuserade på det finansiella målet och uppnå en avkastning på eget kapital om 20 procent, ”men detta kommer att kräva fortsatt arbete”, fortsätter han.

”Marginalerna i vår bransch sjunkit under de senaste åren och vårt primära mål är därför att öka vår operationella effektivitet”, heter det vidare.

Hoist avkastning på eget kapital var 12 procent i det andra kvartalet (10). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick den till 15 procent i det gångna kvartalet.

Det andra kvartalets justerade K/I-tal (kostnader i förhållande till intäkter) var 75 procent.

”Även om vi kommer att minska våra kostnader och konsekvent förbättra vårt K/I-tal kommer vi emellanåt behöva ta oss an nya kostnader för att främja långsiktig tillväxt”, påpekar Klaus-Anders Nysteen.

I det andra kvartalet uppgick förvärven av fordringsportföljer till 2.341 miljoner kronor (786). Vd:n påpekar att detta var ”den högsta siffran i företagets historia” och lägger till att ”de långsiktiga tillväxtutsikterna är goda”.

”Marknadsutsikterna är överlag goda med en stark underliggande tillväxt. Vår ambition är att överträffa denna under kommande år”, skriver han.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera