PION: RÖRELSERESULTATET BLEV 21,6 MLN KR 3 KV

2022-10-25 07:03:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemannings- och rekryteringsföretaget Pion redovisar ett rörelseresultat på 21,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (25,8).

Ebita-resultatet uppgick till 22,7 miljoner kronor (25,9) och ebita-marginalen var 4,4 procent (5,8).

Nettoomsättningen uppgick till 511 miljoner kronor (445).Direkt-SE