PION: RÖRELSERESULTAT 21,6 MLN KR 3 KV, NYA FINANSIELLA MÅL (NY)

2022-10-25 07:18:06

(Tillägg: i rubrik och flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemannings- och rekryteringsföretaget Pion redovisar ett rörelseresultat på 21,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (25,8).

"Försämringen av rörelseresultatet beror på att vi startat ett flertal nya konsultföretag inom vår nya Tech- och konsultkoncern QRIOS samt investerat i marknadsföring och säljare. Vi har även upplevt en ökad prispress inom Uniflex segment", skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten.

Bakom Uniflex försämrade utveckling ligger ökad prispress och Pion har initierat ett arbeta med att höja priserna på de affärer som är minst lönsamma.

"Om kunderna inte accepterar detta kommer vi avveckla de uppdragen. Det kommer få en negativ påverkan på tillväxten de närmsta kvartalen, men på sikt kommer det öka vår vinstmarginal", skriver vd:n.

Ebita-resultatet uppgick till 22,7 miljoner kronor (25,9) och ebita-marginalen var 4,4 procent (5,8).

Nettoomsättningen uppgick till 511 miljoner kronor (445), motsvarande en tillväxt om 15 procent, varav 14 procent organisk.

Bolaget har beslutat om nya finansiella mål inför den kapitalmarknadsdag som hålls senare på tisdagen. Målen gäller till 2026 och innebär bland annat att Pion ska nå en omsättning på 4 miljarder kronor och ett ebita—resultat på 200 miljoner kronor. Den årlig tillväxten ska uppgå till minst 20 procent inklusive organisk tillväxt och förvärv.

Mätt på rullande tolv månader har Pion nu en omsättning på nära 2,1 miljarder kronor och ett ebita-resultat på 89 miljoner.Direkt-SE