Pinpoint Estimates: Vitec Software Groups rapport över förväntningarna

2023-02-01 08:45:00

Vitec rapporterar för det fjärde kvartalet

Pinpointkonsensus inför Vitecs Q4-rapport baseras på 55 estimat. Sammanställningen anges i miljoner kronor.

Nettoomsättning
Pinpointkonsensus: 533
Utfall: 578
Diff: +8,4 %

EBITA
Pinpointkonsensus: 164,9
Utfall: 171
Diff: +3,7 %

Pinpoint Estimates är en öppen och oberoende plattform som sammanställer estimat på börsbolags finansiella nyckeltal från en stor mängd investerare.

För att ta del av estimat inför fler bolagsrapporter, klicka på länken nedan.

MFN