Pinpoint Estimates: New Waves rapport över Pinpointkonsensus

2022-11-08 07:30:00

New Wave rapporterar för det tredje kvartalet

Pinpoints sammanställda förväntningar för varumärkesbolaget New Waves rapport för det tredje kvartalet var 2 012 MSEK för nettoomsättning och 3,72 SEK för vinst per aktie.


PinpointkonsensusUtfallDiff
Nettoomsättning2 012 MSEK2 234 MSEK+11 %
Vinst per aktie3,72 SEK4,58 SEK+23,2 %

MFN