Pinpoint Estimates: New Waves rapport över förväntningarna

2023-02-10 07:05:00

New Wave rapporterar för det fjärde kvartalet

Pinpointkonsensus inför New Waves Q4-rapport baseras på 78 estimat. Sammanställningen anges i miljoner kronor och kronor för vinst per aktie.

Nettoomsättning
Pinpointkonsensus: 2 768
Utfall: 2 815
Diff: +1,7 %

Vinst per aktie
Pinpointkonsensus: 5,5
Utfall: 6,7
Diff: +21,8 %

Pinpoint Estimates är en öppen och oberoende plattform som sammanställer estimat på börsbolags finansiella nyckeltal från en stor mängd investerare.

MFN