Pinpoint Estimates: Estimattjänsten Pinpoint Estimates inleder samarbete med KABE Group

2023-03-22 13:16:00

Pinpoint Estimates har inlett ett samarbete med KABE Group i syfte att fånga upp de bredare marknadsförväntningarna på bolaget. Pinpoint är en öppen plattform som sammanställer marknadsförväntningar inför noterade bolags helårs- och delårsrapporter.

Samarbetet mellan KABE Group och Pinpoint Estimates inleds idag den 22 mars och på Pinpoints plattform kan nu privatinvesterare lämna sina förväntningar och därefter ta del av crowdsourcade förväntningar inför KABE:s kommande rapporter. Utifrån alla estimat som kommer in på plattformen skapar Pinpoint viktade snittförväntningar, s.k. konsensusestimat för respektive nyckeltal, vilket skapar en referenspunkt för marknaden att förhålla sig till. Med en samlad förväntansbild på Pinpoint kan KABE Group följa och få insikter om vilka förväntningar som finns på bolagets utveckling.

”Det är otroligt glädjande att ha KABE Group som ny kund hos oss. Vi ser fram emot att stärka bryggan mellan bolaget och den breda allmänheten genom att skapa en transparent förväntansbild inför kommande rapporter.” säger Natasha Belinska VD på Pinpoint, om det nya samarbetet.

MFN