Pinpoint Estimates: AFRYs rapport över förväntningarna

2023-02-10 07:10:00

AFRY rapporterar för det fjärde kvartalet

Pinpointkonsensus inför AFRYs Q4-rapport baseras på 54 estimat. Sammanställningen anges i miljoner kronor.

Nettoomsättning
Pinpointkonsensus: 6 256
Utfall: 6 609
Diff: 5,6 %

EBITA
Pinpointkonsensus: 475,9
Utfall: 562
Diff: +18,1 %

Pinpoint Estimates är en öppen och oberoende plattform som sammanställer estimat på börsbolags finansiella nyckeltal från en stor mängd investerare

MFN