USA Det finns flera uppåtrisker i fredagens jobbrapport från USA. Det skriver Tiffany Wilding och Allison Boxer på Pimco i en analys.  

De noterar att konsensusprognosen ligger på 215.000 fler jobb i februari medan de själva ser en ökning med 300.000.

Tre faktorer talar för detta:

För det första har inte säsongsjusteringen ännu till fullo justerat för lägre sysselsättning i november/december och tillbakagång i januari-februari, vilket kan dra upp detaljhandeln. Den effekten syntes förra året och kan uppträda i år igen.

För det andra väntas inte de stora varslen i januari, från bland annat Google, synes i statistiken förrän i mars eller april.

För det tredje visar nyanmälda arbetslösa och andra mer högfrekventa indikatorer på fortsatt motståndskraft under månaden.

Trots uppåtrisken för jobbökningen är det ändå en nedgång från 517.000 i januari, då vintervädret varit mer normalt och uppgången i offentlig sektor mindre.

Timlöneökningarna väntas stiga från 4,4 till 4,8 procent och arbetslöshetsnivån ligga kvar på rekordlåga 3,4 procent, enligt Pimco.

Fed-chefen Jerome Powell talade i veckan uttryckligen om att jobbrapporten (och KPI på tisdag) blir viktig input för om Federal Reserve ska höja med 25 eller 50 punkter vid marsmötet.