Fed Det finns en risk för att onsdagens Fed-möte tolkas som hökaktigt av marknadsaktörer. Den höga inflationen kan medföra uppjusterade ränteprognoser. Det säger Tiffany Wilding, USA-chefsekonom på förvaltningsbolaget Pimco, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Medianräntebanan kan komma att justeras för att stävja risken så att rådande temporära inflationsfaktorer inte drar upp inflationsförväntningarna”, säger hon.

Denna rörelse kan komma vid detta möte trots att ekonomiska indikatorer bromsat in sedan i juli. En tydlig orsak till den klenare ekonomiska utvecklingen är deltaviruset som samtidigt även inverkar på leveranser av insatsvaror.

”Vi bedömer att delta ger en mjuk ekonomisk nedgång i USA men det har även inflationsinverkan genom produktionsstörningar”, säger Tiffany Wilding.

Pimco-ekonomen pekar på att delta påverkar halvledarproduktion i Asien och skapar ur amerikanskt perspektiv insatsvarubekymmer i bilindustrin. Det påverkar fordonsproduktionen och därmed amerikansk tillväxt negativt. Samtidigt har orkaner skadat befintliga fordon och kan bidra till efterfrågan på fordon och därmed inflationsutsikterna. I början av 2022 kan inflationen tänkas ligga runt 5 procent.

”Fed kan väntas revidera ned sina BNP-prognoser men upp KPI-prognoserna för detta och kommande år”, säger hon med påpekan att medianprognosen runt framtida ränta kan dra upp.

Runt ”tapering” är Pimco av bedömningen att Fed upprepar att nedtrappningen i tillgångsköp kan väntas inledas senare i år. Denna upprepning kan vid detta möte tänkas bli i formen av det preliminärbesked (”advance notice”) som Fed-chefen Jerome Powell under en tid har utlovat.

”Vi räknar med preliminärbeskedet vid detta möte för att sedan börja nedtrappningen i november eller december”, säger hon med resonemang att skuldtaksproblematiken – förutan en lösning i början av november – får det att dröja till december.

Snarare än under vilken månad som Fed inleder sin nedtrappning av tillgångsköp ses takten i nedtrappningen som mer viktig. Pimco tror att Fed första minskning av köptakten blir 15 miljarder, från rådande 120 miljarder dollar i månaden.

”15 miljarder dollars minskning per månad skulle innebära att köpen har upphört redan före halvårsskiftet nästa år”, säger Tiffany Wilding som ett exempel.

Hon påpekar att det efter avklarad tapering finns möjlighet att Fed höjer räntan och att det därmed kommer att prissättas sannolikhet för räntehöjningar på marknaden utefter nedtrappningstakten. En snabbare takt vore också subtil signal för nervositet kring inflationen.

Ett mer hökaktigt Fed än antaget kan tänkas innebära något stramare finansiella förhållanden. Det behöver däremot inte innebära att amerikanska statsobligationsräntor drar upp.

”Om marknaden ser det som att Fed stramar åt för aggressivt kan det innebära en flykt mot säkerhet och lägre obligationsräntor”, resonerar hon med tillägg att det samtidigt vore något som exempelvis kan vidga kreditspreadar.

Jon Day, ränteförvaltare på Newton Investment Management, säger i en kommentar avseende tapering eller inte att Fed nu måste börja ta beslut.

”Med en inflation över Feds mål måste de bestämma sig för om den faller tillbaka när flaskhalsar försvinner eller om det är mer av en permanent vind kring det ock tid för att börja dra ned på obligationsköptakten”, framhåller han i en skriftlig kommentar som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Även om det förefaller bli mer brådskande med Feds budskap anser Jon Day ändå att det vore mer förnuftigt att trycka av startskottet avseende tapering först vid novembermötet i och med flera rådande oklarheter.

”Det är fortfarande väldigt oklart var inflationen sätter sig och det finns fortfarande osäkerheter runt USA:s återhämtningsbana”, anger han.

ING sammanfattar i en analys att det är tre saker som kommer att ligga i fokus på räntemarknaden inför onsdagens Fed-besked. Tecken på direkt förestående tapering, förändringar i dot plot samt eventuella korrigeringar i repooperationer.

”Det första handlar bara om den bakre änden. Även om en taper-annonsering inte förväntas kommer nickningar mot det antagligen trycka upp räntor i den längre änden. Den andra delen handlar mer om inverkan på den främre änden”, skriver ING som noterar att en tvåårsränta kring 0,2 procent indikerar en minimal höjningsrisk under de närmsta två åren.

Förändringar i dessa punkter (dots) kan medföra ett uppåttryck i tvåårsräntan och det ser ING som ”det mest sannolika utfallet som får tydlig effekt” vid detta möte.

Delen runt repooperationer handlar om tekniska detaljer runt likviditeten på penningmarknaden. Fed håller i nuläget på med finjusteringar runt en permanent repofacilitet, anger ING.

”Det är något som hamnar i framkant när Fed trappar ned (taper) och slutligen tar reserver från systemet”, skriver ING.

Jeffrey Halley, senior marknadsanalytiker på Oanda, tror att FOMC:s nya ”dot plot” kan överraska.

”Fler medlemmar kan röra sig mot höjningsförvätningar under 2022”, resonerar han med påpekande att en sådan mer hökaktig plot kan skapa tydliga marknadsrörelser.

”Jag har sedan länge gett upp hoppet om att USA-obligationsräntor kommer att påverkas påtagligt men vi kan få se en förlängning av dollarrallyt”, skriver han.

I den andra vågskålen befarar han en sämre utveckling för aktier och råvaror vid ett hökaktigt Fed-besked.