Marknad Den senaste tidens finansmarknadsutveckling förefaller överdriven. Inflationen kommer att vara hög i inledningen av 2022 men prisökningstakten kommer att dämpas när återöppningsboomen ebbar ut. Det skriver Geraldine Sundstrom, allokeringsstrateg på förvaltningsbolaget Pimco, i en marknadskommentar.

”Under de senaste veckorna har vi försökt framhäva att inflation kan vara en story i backspegeln och när man ser sig noga omkring så finns det tecken på att situationen förbättras under 2022”, skriver hon med tillägg att det gör mer drastiska och skadliga drag från Fed mindre troliga.

Strategen påpekar att det i just nu är många marknadsaktörer som oroas för att inflationen kan hamna bortom kontroll och kräver aggressiva åtgärder från Fed. Hon har noterat aktörer som tror på 50-punktershöjningar från Fed. Sådana starka Fed-aktioner befaras dra upp räntor och i värsta fall även döda den ekonomiska tillväxten.

Även om tillväxtaktier har drabbats värst så har aktiemarknaden generellt sett gått svagt.

”Vid sådana tillfällen av volatilitet och osäkerhet är det viktigt att hålla blicken vid horisonten och utvärdera den verkliga omfattningen av situationen och potentiella skador. Även om volatilitet alltid är olustig så kan det handla om faktiska risker men det kan också representera en möjlighet”, skriver hon.

Med lägre finanspolitiska stimulanser i USA under 2022, sämre konsumentförtroende och lägre efterfrågan medan företags produktionsmiljö förbättras så antas inflationsläget dämpas. Kombinerat med baseffekter och att penningpolitiken generellt sett globalt går mot åtstramning anses situationen lindras.

”Vi har en stor rad centralbanker som alla höjer samtidigt, Kina är ett noterbart undantag, vilket kommer att samverka för att minska efterfrågan”, skriver strategen.

Geraldine Sundstrom skriver att det sammantaget verkar förhastat att positionera sig för en recession. Snarare befinner vi oss i mitten av en konjunkturcykel.

”Det talar för en rotation mot högre kvalitet och prisvärd tillväxt”, påpekar Pimco-strategen.