Börsen Finansmarknader förefaller prisa in ett scenario med blå himmel och att centralbanker får till en mjuklandning utan att behöva höja räntor i någon större utsträckning. Det anser förvaltningsbolaget Pimco i en utsiktskommentar med anledning av att vi rört oss in i 2022.

”Historien påminner oss om att det ibland händer saker när penningpolitiken svänger. Riskpremier och avkastningskrav förefaller enligt oss inte reflektera möjliga scenarier på nedsidan och motiverar försiktighet”, skriver Pimco.

Tre risker på nedsidan som ”skapar en generellt sett mer osäker miljö för investerare” lyfts fram. Det handlar om risken för en ihållande hög inflation, fortsatt nya covid-varianter som hämmar aktiviteten samt att de finansiella förhållandena stramas åt mer abrupt än förväntat.

”En period av väldigt lätt penningpolitik kan följas efter av ett mer dramatiskt skifte i de finansiella förhållandena”, befarar förvaltningsbolaget som antar mer volatila finansmarknadsförhållanden än normalt.