Placera Den schweiziska banken Pictet Asset Management uppgraderar europeiska och schweiziska aktier i sin Barometer för augusti. Det blir köpsignal även för brittiska aktier, medan synen på tillväxtmarknadsaktier, inklusive Kina, inte är lika positiv.

En helt igenom neutral placeringsstrategi när det gäller tillgångsslagen aktier, obligationer och cash rekommenderas i den multinationella schweiziska privatbanken Pictet Assett Managements Barometer för augusti.

Stigande osäkerhet präglar marknaderna, och i det läget syftar den neutrala allokeringsstrategin till att försvara portföljens förmåga att parera stigande osäkerhet på marknaderna, skriver chefsstrategen Luca Paolini i Barometern

Pictet uppgraderar däremot europeiska och schweiziska aktier till övervikt, medan amerikanska aktier förblir oförändrat underviktade.

”Större andel värdeaktier”

Europeiska aktieindex innehåller en större del värdeaktier, till exempel inom finans, som tenderar att prestera bättre när realräntorna stiger. Det är ytterligare ett skäl till att uppgradera europeiska aktier till övervikt.

Att schweiziska aktier är intressanta beror på en del på att börsen i Schweiz är hemmaplan för ett stort antal kvalitetsaktier, som vanligen går mycket bra i mellanfasen i en ”bullmarknad”, enligt Pictet.

Även brittiska aktier får köpsignal i Pictets modeller. Den brittiska ekonomin förväntas studsa tillbaka till forna tillväxtnivåer på ungefär 7 procent i år från fjolårets ”flerhundraåriga bottennivåer”. Nästa år visar Pictets modeller att tillväxttakten i Storbritannien når amerikanska nivåer.

”Uppgången tappar fart”

”Vi förblir neutral när det gäller kinesiska aktier, och även andra tillväxtmarknadsaktier. Ledande indikatorer när det gäller den kinesiska ekonomin har minskat elva månader i rad, och de senaste tecknen på ekonomisk återhämtning visar att utvecklingen tappar fart”, skriver Luca Paolini.

Pictet oroas också av Kinas regulatoriska strävan när det gäller sektorerna tech, utbildning och fastigheter, vilket riskerar att successivt minska framtida värderingar i dessa ”högtillväxtsektorer”.

Slutsatserna mynnar dock inte ut i att det är läge att lämna den kinesiska aktiemarknaden, särskilt inte som den kinesiska centralbanken på sistone indikerat ett potentiellt skifte till något minskade krav på bankerna, vilket på lite sikt stärker risktillgångar som aktier, resonerar Pictet i august-Barometern.

USA underviktas

När det gäller synen på Japan ändrar Pictet inte sin hållning, då ekonomisk data inte är uppmuntrande, liksom inte heller hastigheten i vaccineringarna i landet, där det gått långsammare än i andra stora länder.

USA förblir ensam den region där Pictet behåller undervikt. Det bredare indexet S&P 500 har gått upp 15 procent under första halvåret 2021. Det huvudsakliga skälet är bolagens starka intjäning i år. Men Pictet tror inte på en upprepning av den bedriften när det gäller andra halvan av året. I stället visar Pictets modeller att nedgången under resten av året kommer att motsvara första halvans uppgång.

Inflationsoron är ytterligare en del i bilden av USA. Om oron för ökad inflation fortsätter kan följden bli att Fed börjar minska på sina tillgångsköp i snabbare takt än marknaden hittills förväntat sig.

”Det gäller att behålla perspektivet”

Utsikterna för amerikanska statsobligationer är nu också mindre positiva och Pictet sänker från övervikt till neutral, medan kinesiska statsobligationer sänks från full övervikt till ”partiell övervikt”.

Kina spänner musklerna i sin strävan att reglera de kinesiska bolagens verksamheter, samtidigt som covidsmittan fortfarande är ”obekvämt hög”, men ingendera lär kunna rubba kinesiska aktier om den ekonomiska återhämtningen fortsätter som hittills, är slutsatsen i den Investment Outlook som är en del av Barometern för augusti.

När det gäller de olika tillgångsklasserna och hur vi ska placera, gäller det att behålla perspektivet, manar Luca Paolini. Att falla in i den vanliga sommarlunken är inte att tänka på för en investerare i år. Det är full fart i den ekonomiska utvecklingen, trots nya vågor av covid-19.

I de analyser av ekonomiska aktiviteter som Pictet vanligen låter göra visar att ekonomin börjar ta ordentlig fart i Eurozonen, efter två kvartal av kraftig nedgång.

”Bättre än analytikernas prognoser”

Inköpschefsindex fluktuerar fortfarande, särskilt i servicesektorn. Konsumtionsvaror har däremot återhämtat sig ovanför den nivå som fanns före pandemin.

Även bankernas utlåning har återhämtat sig, vilket bådar gott för den framtida kredittillväxten, skriver Luca Paolini.

Den totala bilden är att den europeiska ekonomin blir bättre än analytikernas prognoser visar, medan USA börjar visa tecken på att expansionen saktar in.