PHYSITRACK: JUSTERAT EBITDA-RESULTAT 0,7 MLN KR 1 KV

2022-05-25 08:11:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-hälsoteknikbolaget Physitrack redovisar ett resultat efter skatt på -0,1 miljoner euro i det första kvartalet 2022 (0,2).

Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 0,7 miljoner euro (0,5).

Intäkterna var 2,6 miljoner euro mot 1,5 miljoner euro motsvarande kvartal föregående år.Direkt-SE