PHYSITRACK: FÖRVÄRVAR BRITTISKT BOLAG FÖR 2,5 MLN GBP

2022-05-06 20:13:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-hälsoteknikbolaget Physitrack förvärvar brittiska Champion Health för initialt 2,5 miljoner pund med en potentiell tilläggsköpeskilling om 7,9 miljoner pund över fyra år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom förvärvet av Champion möjliggörs, enligt bolaget, nya "tillväxtvägar" och hjälper till att påskynda övergången av produkter till SaaS, samt möjliggör fortsatt expansion på den brittiska, nordiska och övriga marknader.

Champion Health är ett E-hälsoteknikbolag som förväntas växa i åtminstone Physitracks kommunicerade mål om en organisk tillväxt på 30 procent på medellång sikt. Under helåret 2021 omsatte Champion 0,1 miljoner euro.Direkt-SE