Personer i Xbranes ledning säljer aktier för att betala skatt men kvarstår som dedikerade och långsiktiga anställda och aktieägare

2022-06-17 21:00:00

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) meddelar att personer i Xbranes ledning har sålt aktier för att betala skatt som uppkommit i samband med tilldelning av aktier under ett aktiesparprogram. Martin Åmark har sålt 27 000 aktier och har ett kvarvarande ägande på 171 490 aktier. Siavash Bashiri har sålt 10 179 aktier och har ett kvarvarande ägande på 120 714 aktier.

”Försäljningen görs enbart för att betala av skatt som uppstår vid tilldelning av aktier från vårt aktiesparprogram och våra kvarvarande innehav i Xbrane är fortfarande våra i särklass största privatekonomiska investeringar. Vårt engagemang och starka tilltro till Xbranes framtid kvarstår” säger Martin Åmark, VD Xbrane

MFN