Läkemedelsbolaget rasar efter misslyckad studie

Publicerad 2017-03-10 09:40

Aktie Aktietorgslistade Peptonic Medicals aktiekurs kollapsade på fredagsförmiddagen efter att bolaget misslyckats med en studie. Aktien föll över 70 procent.

Peptonic Medicals fas 2b-studie med gelen Vagitocin nådde inte de uppsatta kliniska effektmåtten.

En vidare analys av studiens data visar dock att gelen, både med och utan aktiv substans (oxytocin), hade en kraftigt signifikant effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS) efter tolv veckors behandling. För att gå in i fas 3 med en produkt innehållande oxytocin, behöver först en ny fas 2b-studie genomföras. Bolaget väljer därför att prioritera framtagning av den oxytocinfria gelen till en receptfri produkt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det primära kliniska effektmåttet för studien var att påvisa en statistiskt signifikant sänkning av nivån för MBS genom behandling med Vagitocin (oxytocin) – både från nivån i början av behandlingen och gentemot placebo under behandlingstiden. De två sekundära effektmåtten var att signifikant öka andelen vaginala ytceller respektive att sänka vaginalt pH. Varken de primära eller sekundära effektmåtten uppnåddes med statistisk signifikans i studien.

Med anledning av resultatet väljer Peptonic Medical att slutföra den pågående explorativa fortsättningsstudien, där Vagitocin-gelen förvaras och utvärderas i en mer kommersiellt gångbar laminattub i stället för den glasspruta som använts i den nu avslutade fas 2b-studien.

Peptonic Medical bedömer att bolaget har tillräckligt med data som krävs för en ansökan om CE-märkning. Bolaget kommer nu att prioritera produktframtagningen av gelen utan oxytocin.

Följ aktien här:

{Chart}