PEPTONIC: RÖRELSERESULTATET VAR -44,0 MLN KR I 4 KV

2022-02-25 08:50:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peptonic Medical redovisar ett rörelseresultat på -44,0 miljoner kronor (-10,7) för det fjärde kvartalet 2021.

Omsättningen sjönk till 5,6 miljoner kronor (7,3).

"Bolagets strategi gällande försäljningen är att skapa lönsamma referenser i hemmamarknaderna som sedan tas vidare internationellt. Vagivitals affär i Sverige växte under 2021 med drygt 30 procent och bolaget har tidigare informerat att man räknar med att hemmamarknaden för Vagivital blir lönsam 2022", skriver Erik Sundquist, i vd-ordet av bokslutet.

Styrelsen kommer inte att föreslå någon utdelning för helåret 2021 till bolagsstämman.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret 2021 var -33,7 miljoner kronor (-30,0) med likvida medel om 2,8 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

I november 2021 meddelade Peptonic att de avser genomföra en företrädesemission om 42 miljoner kronor.Direkt-SE