PEPTONIC: RÖRELSERESULTAT -8,1 MLN KR 2 KV (-12,3), ÖKAD OMS

2022-08-18 15:34:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peptonic Medical redovisar ett rörelseresultat på -8,1 miljoner kronor (-12,3) för det andra kvartalet 2022.

Försäljningen av produkter uppgick till 12,4 miljoner kronor (7,4). Försäljningsutvecklingen förklaras framförallt av en positiv utveckling av försäljning av vaginala självtest till internationella licenspartners i USA och EU, uppger bolaget i rapporten.

"Vi har också en fortsatt positiv utveckling av egna varumärket Vagivital i hemmamarknaden Sverige. Under kvartalet lanserades nya Vagivital VS, självtest för att identifiera vaginala infektioner i Sverige", skriver Erik Sundquist i vd-ordet i rapporten.

Nedgången i bruttomarginalen, till 51 procent (66), hänvisar Peptonic till en ökande andel försäljning till internationella partners med högre volym men lägre marginal.

"Vid förvärvet av Commonsense Israel ärvdes partnerkontrakt med satta priser. Priserna omförhandlas och kommer att höjas över tid. I kombination med effektivisering i produktionen kommer detta att påverka bruttomarginalen positivt", skriver Erik Sundquist.

Han påpekar vidare att, enligt vad som tidigare kommunicerats i rapporten efter kvartal ett, ytterligare externt kapital kommer att behövas.Direkt-SE