PEPTONIC: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 68 MLN KR (OMS)

2022-12-07 06:07:58

(Omsändning: sändes första gången på tisdagen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peptonics styrelse har beslutat göra en nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare på cirka 68 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen, som gäller units bestående av aktier och teckningsoptioner, omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelsen har även beslutat upphandla ett så kallat brygglån på 5 miljoner kronor från Maida Vale Capital, som åtagit sig att kvitta brygglånet mot units i emissionen.

Teckningskursen per unit är 0:28 kronor, vilket motsvarar 0:07 kronor per aktie.

Emissionslikviden ska enligt Peptonic användas till amortering av lån, marknadsföring, organisation samt produktutveckling.Direkt-SE