PEPTONIC: EMISSION TECKNADES TILL 81%, INGA GARANTIÅTAGANDE NYTTJAS

2023-02-01 06:44:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peptonic Medicals företrädesemission tecknades till totalt cirka 80,9 procent där cirka 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 16,4 procent tecknades utan. Således kommer inga garantiåtaganden att behöva nyttjas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs cirka 55,0 miljoner kronor, varav cirka 44,3 miljoner kontant och cirka 10,6 miljoner genom kvittningar.Direkt-SE