PEPTONIC: AVSER GÖRA FÖRETRÄDESEMISSION 42 MLN KR

2021-11-04 17:33:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peptonic Medical avser genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen, som omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen, förväntas tillföra högst cirka 42 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för förvärvet av Common Sense, för fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av produktserierna Vagivital och Lunettes samt till utveckling av nya produkter inklusive kliniska studier, skriver bolaget.

Peptonic har även ingått avtal om bryggfinansiering med Vidarstiftelsen innefattande en låneram om sammanlagt 25 miljoner konor där 10 miljoner har utnyttjats.

Lånet löper med 7 procents årlig ränta och ska återbetalas i samband med att företrädesemissonen avslutas. Företrädesemissionen ska genomföras så snart som möjligt, vilket beräknas bli under första kvartalet 2022.Direkt-SE